Produktna berza: Pravila poslovanja i kako trgovati

kukuruz rinfuz u prikolici

Produktna berza je mesto na kom se odvija trgovanje poljoprivrednim proizvodima koji su standardizovani i to po utvrđenim pravilima. Kako?

U stručnoj literaturi prisutno je više definicija koje se odnose na pojam berzi.

Najprostijim rečnikom berzu možemo opisati kao mesto gde se u tačno odredeno vreme susreću ponuda i tražnja za tačno odredenom robom.

Na koji način posluje „Produktna berza“ saznajemo od Toda Terzića, dipl. inženjera PSSS Padinska Skela.

Zaključivanje transkacija u ime pravnih ili fizičkih lica vrše brokeri.

Predmet berzanskog poslovanja je tipizirana i standardizovana roba. Trgovanje standardizovanim poljoprivrednim proizvodima u našoj zemlji odvija se na „Produktnoj berzi Novi Sad„.

Pravo članstva na berzi imaju domaća i inostrana pravna lica koja plaćaju članarinu u skladu sa pravilnikom o tarifi.

Kojom robom se trguje na „Produktnoj berzi“?

Na „Produktnoj berzi“ se trguje sledećom standardizovanom robom:

1. Žitarice
– pšenica
– kukuruz
– ječam
– ostale (ovas, raž)

2.Komponente stočne hrane
– sojina sačma
– suncokretova sačma
– pšenično stočno brašno
– stočni ječam
– riblje brašno
– lucerkino brašno
– sojin griz
– ostalo

3. Semenska roba
– semenska pšenica
– semenski kukuruz

4. Mineralna đubriva
– NPK
– AN
– KAN
– UREA

5. Industrijsko bilje
– suncokret
– soja
– uljana repica

6. Konzumna roba
– pšenično brašno
– jestivo suncokretovo ulje
– šećer: kristal, beli, konzumni

Kako trgovati?

Trgovanje standardizovanim poljoprivrednim proizvodima na „Produktnoj berzi“ se obavlja svakog dana u periodu o 08:00 do 15:00 časova.

Kod trgovanja pšenicom primenjuju se standardi SRPS E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 (vlaga do maximum 15 %, minimum 74 kg hektolitarske mase i maximum 8 % primesa).

Kada se radi o trgovini kukuruzom primenjuje se standard JUS E.B3.516 (vlaga do 14 %, lom do 8 %, defektna i nagorela zrna do 2 %, strane primese do 1 %).

Transakcije se zaključuju ugovorima koji mogu biti standardizovani i nestandardizovani.

Od standardizovanih ugovora primenju se (fjučers ugovori i opcijski ugovori).

Kod fjučers ugovora obaveza prodavca ugovora je da po njegovom dospeću u ugovorom predviđenom trenutku u budućnosti, isporuči osnovni tržišni materijal (robu, hartiju od vrednosti i dr.) po unapred ugovorom predviđenoj fjučers ceni.

Obaveza kupca ugovora je da po njegovom dospeću u ugovorom predviđenom trenutku u budućnosti, prodavcu ugovora isplati vrednost osnovnog tržišnog materijala, po ugovorom utvrđenoj fjučers ceni.

Opcije su standardizovan terminski ugovor, iz koga proizilazi pravo kupca opcije da do ugovorom predviđenog trenutka u budućnosti kupi ili proda osnovni tržišni materijal po unapred ugovorom utvrđenoj strajk (strike) ceni. Za to pravo kupac plaća prodavcu opcijsku premiju.

Od nestandardizovanih ugovora primenjuju se (forvord ugovori i ugovori na zeleno). Kod ovih ugovora svi elementi transakcija se slobodno dogovaraju.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede