Počela trgovina sojom novog roda

Trgovina sojom po jedinstvenoj ceni od 35,40 din/kg bez PDV-a.

Nizak obim trgovanja na novosadskoj „Produktnoj berzi“ je nastavljen i ove sedmice.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 547 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 10.780.000,00 dinara.

Cena kukuruza prošlogodišnjeg roda se kretala u cenovnom rasponu od 14,00 do 14,50 din/kg bez PDV-a.

Ugovori za kukuruz roda 2019. godine sa isporukom u oktobru zaključivani su po cenama od 13,70 din/kg bez PDV-a.

Krajem nedelje potražnja za kukuruzom novog roda je bila po nešto višim cenama od zaključenih, što ukazuje na rast cena ove žitarice.

Pšenica je ove nedelje izostala iz trgovanja na organizovanom robno berzanskom tržištu.

Na osnovu ponude i potražnje za hlebnim zrnom, možemo reći da se je pšenica zadržala prošlonedeljni cenovni nivo od 17,20 din/kg bez PDV-a.

Trgovina novim rodom soje po ceni od 35,40 

Soja novog roda 2019. godine je trgovana po jedinstvenoj ceni od 35,40 din/kg bez PDV-a, (38,94 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu.

U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena soje je viša za 1,14 %.

Suncokret je trgovan po jedinstvenoj ceni od 31,00 din/kg bez PDV-a (34,10 din/kg sa PDV-om).

U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena je ostala nepromenjena.

Sojina sačma sa 44 % proteina je realizovana po ceni od 42,50 din/kg bez PDV-a (51,00 din/kg sa PDV-om).

Prinos kukuruza smanjen

MARS (evropska agencija za monitoring useva) je smanjio svoje predviđanje prinosa kukuruza u EU na 7,63 t/ha, što je 3,8 % niže u odnosu na prošlomesečnu procenu od 7,93 t/ha.

Vrelina i nešto suše smanjili su prinose u jugoistočnoj Evropi, i centralna i zapadna Evropa imaju loše uslove.

Posle suše usevi su „značajno kompromitovani“ u delovima Francuske, Nemačkoj, zapadnoj Poljskoj i Češkoj.

Predviđanje je takođe sniženo za Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku, u odnosu na prethodna visoka očekivanja.

Takođe, tenzije u Persijskom zalivu, posle napada na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, početkom nedelje su dovele do skoka cene sirove nafte u Evropi i SAD.

Cena je početkom nedelje zabeležila nagli rast, da bi tokom ostatka nedelje imala silazni trend usled oporavka proizvodnje. Ovaj rast povlačio je proizvode vezane za energiju.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu