Cena soje na najnižem nivou u poslednjih skoro 8 godina

Pad cena kukuruza, soje i suncokreta značajan. Rast ponude u odnosu na tražnju.

Kukuruz je pao na najniži cenovni nivo od oktobra 2016, dok je soja na najnižem nivou od novembra 2011. godine.

Registrovana je i prva cena suncokreta, najniža u vreme žetve od avgusta 2014. 

Ovako značajnom padu cena je doprineo rast ponude u odnosu na tražnju.

Preko Produktne berze je tokom ove nedelje prometovano 1.780 tona robe, što je za 37,0 % niže nego prethodne nedelje, odnosno finansijska vrenost prometa je iznosila 47.469.000,00 dinara ili za 13,3 % niže u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje.

Kukuruz “na zeleno” blizu 14 dinara

Kukuruz i dalje beleži cenovni pad.

Pritisak očekivanog dobrog roda je sveprisutan, što se vidi i po cenama zaključenim na berzanskom tržištu.

Svi ugovori na kukuruz starog roda su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 14,70 dinara bez PDV-a (16,17 din/kg sa PDV-om), čime je nastavljen negativni cenovni trend i u odnosu na prethodnu nedelju i predstavlja pad za 2,00 %.

Terminski ugovor na kukuruz rod 2019. sa isporukom od 15.10. do 30.11. je zaključen po ceni od 13,80 dinara (15,18 dinara sa PDV-om).

Pšenica se ove nedelje nudila po cenama od 17,50 do 17,70, ali kupaca nije bilo.

Zrno soje je na najnižem nivou u poslednjih skoro 8 godina

Soja rod 2011. je u oktobru 2011. prometovana po 34,00 dinara, a već u avgustu 2012. cena je skočila na rekordnih 72,00 dinara.

Ove nedelje se cena kretala u rasponu od 34,00 do 35,00 dinara, a ponderisana cena iznosi 34,75 dinara bez PDV-a (38,23 dinara sa PDV-om).

Soja rod 2019. sa isporukom septembar-oktobar je prometovana po 35,33 dinara (38,86 din/kg sa PDVom).

Žetva suncokreta je krenula, a registrovana je i prva cena ove uljarice.

Suncokret je preko berze prometovan po 30,50 dinara (33,55 dinara sa PDV-om).

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu