Cena soje beleži blagi rast, pšenicom se nije trgovalo

soja zrno zetva

Cena kukuruza stagnira, dok pšenica i soja beleže blagi rast.

Negativni trendovi sa svetskog finansijskog tržišta se prelivaju i na tržište poljoprivrednih proizvoda.

Takođe, suša u Evropi dovodi do logističkih problema, odnosno niskog vodostaja reka kako u Zapadnoj Evropi tako i u slivu Dunava.

Na domaćem tržištu cena kukuruza stagnira, dok pšenica i soja beleže blagi rast, saopštila je Produktna berza.

Cena kukuruza 14,35 dinara bez PDV-a

Sezonski pritisak ponude kukuruza, odnosno visok rod, uz logističke probleme prilikom izvoza dunavskim lukama je dovelo do toga da cena kukuruza bude na najnižem nivou od početka oktobra 2016. godine.

Prethodni period kada je kukuruz bio na identičnom nivou kao danas je decembar 2014.

Tokom protekle nedelje se kukuruzom trgovalo po 14,35 dinara bez PDV-a (15,79 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad za 0,32 % u odnosu na prethodnu nedelju.

Početkom nedelje je Republička direkcija vršila otkup merkantilnog kukuruza rod 2018. godine po ceni od 17,50 dinara sa PDV-om.

Za prodaju kukuruza se javio velik broj proizvođača, a ukupno je ponuđeno 48.344 tone robe, odnosno skoro četiri puta više od količine koja je kupovinom predviđena.

Ponuđena cena za pšenicu 19-21 din/kg

Trgovanje pšenicom je ove nedelje izostalo. Međutim, indikativan je podatak da je cena pšenice koja je bila u ponudi bila na nivou od 19,00 do 21,00 dinar, što je značajno iznad prošlonedeljnog proseka. Ovakvom cenovnom rangu ponuđene pšenice je doprineo pre svega kvalitet, jer kako vreme odmiče sve se više uviđa nedostatak kvalitetne pšenice na domaćem tržištu.

Cena soje beleži blagi rast

Zrno soje beleži rast. U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 0,81 %, a ovonedeljni ponder iznosi 37,30 dinara (41,03 din/kg sa PDV-om).

Suncokretova sačma sa 33 % proteina je prometovana po 21,00 dinar (25,20 din/kg sa PDV-om).

Tokom protekle nedelje je preko berze prometovano 350 tona robe, finansijske vrednosti 11.515.500,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju zabeležen je pad prometa za 68,18 %, odnosno 45,98 %.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?