krave holstajn

Značaj mikroklimata u objektu za krave muzare

Jedan od bitnih preduslova za dobijanje što većih količina mleka dobrog kvaliteta je pravilan smeštaj i uticaj mikroklimata u objektima muznih krava. To 

krave holstajn

se posebno ističe kod vezanog sistema držanja, što je još uvek najzastupljeniji u našim uslovima uzgoj goveda, a pored toga i sama muža se obavlja u prostorijama u kojima krave stalno borave.            

Treba napomenuti  da mleko jako dobro apsorbuje mirise iz sredine u kojoj se nalazi, takođe i muža koja se obavlja u kantama ne omogućava savršenu izolaciju mleka od okoline, pa samo mleko u manjoj ili većoj meri biva izloženo stajskim mirisima.

Kada govorimo o uslovnom smeštaju krava, to se odnosi na mikroklimatske uslove u objektu, tj. temperatura, vlažnost i sastav vazduha. Svi ovi faktori utiču direktno na zdravstveno stanje životinja i njenu produktivnost. Goveda lakše podnose niske od visokih temperatura: optimalan raspon je od 12 do 16˚C, a prihvatljivo je od 0 do 26˚C, u zavisnosti od kategorije. Kada su mlečna grla u pitanju, najpovoljnije temperature su od 4 do 15˚C. Temperature ispod 4˚C direktno utiču na smanjenje prinosa mleka jer se dosta energije troši na zagrevanje organizma. Sa druge strane visoke temperature deluju nepovoljno i to na 20˚C dolazi do smanjenja apetita, pa samim tim i do pada mlečnosti. Na 25˚C dolazi do značajnog smanjenja mlečnosti, a na temperaturama preko 35˚C dolazi do potpunog prestanka lučenja mleka!        

Optimalna relativna vlažnost vazduh u objektima za goveda je 60% do 80%, kada je relativna vlažnost ispod optimuma (manja od 60%) nepovoljno utiče na proizvodno grlo što se manifestuje: otežanim disanjem, gubitkom apetita tj. smanjenjem konzumiranja hrane, gubitkom refleksa i smanjenjem pokretljivosti. Nasuprot tome relativna vlažnost iznad optimuma (veća od 80%) dovodi do pojave bolesti.  

Preporuka savetodavne i stručne službe bila bi u tome da se obezbedi dobro provetravanje u objektu, unošenjem čistog vazduha pomoću ventilatora ili prozornim otvorima na venus kako bi se izbegla direktna izloženost grla promaji.  

Autor: mr Dejan Ranđelović

psss.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu