Tehnološka oprema u objektima za tov ćuraka

farma curke

U tovu ćuraka osnovna tehnološka oprema koja se mora primeniti jesu grejači, ventilatori, hranilice i pojilice.

Grejači mogu biti veoma različiti.

farma curke

Kad se malo jato ćurića za domaće potrebe drži u manjoj prostoriji, često se ona cela greje pomoću peći na čvrsto gorivo, na struju ili plin. Uspešno se mogu grejati i tzv. bubnjarama. Za grejanje većih objekata koriste se male kotlarnice (na suve biljne otpatke, drvo, ugalj ili plin) sa sistemom tzv. kalorifera na toplu vodu, ili posebni termogeni na različite vrste goriva (čvrsta, tečna ili plinska).

U industrijskoj proizvodnji većeg kapaciteta, radi uštede energije, praktikuje se da se prvih dana gajenja ćurića, kada je neophodna najviša temperatura, zagreva samo 1/4 – 1/3 objekta. U tom cilju taj deo objekta odvaja se od nezagrevanog dela najčešće zavesom od plastične folije, koja se posle nekoliko dana pomera ka sredini dužine objekta, a posle 10 – 14 dana i potpuno uklanja.

Ventilatori sa odgovarajućim kanalima ili kućištima i dodacima za regulisanje mešanja i recirkulaciju vazduha postavljaju se po potrebi na bočne zidove ili krov objekta. Mogu biti različitog tipa i kapaciteta, i služe za ubacivanje svežeg vazduha u objekat ili izbacivanje zagađenog vazduha iz objekta. Postoje i tipovi ventilatora kojima se može kombinovati ubacivanje i izbacivanje vazduha, kao i ventilatori u samom objektu, koji služe za mešanje vazduha. Međutim, na okućnici ćurke se najčešće drže u manjim objektima sa prirodnim provetravanjem ili na ispustima, tako da je u tim okolnostima nepotrebno korišćenje ventilatora.

turkey-farm-398844 640

Hranilice za ćurke mogu biti različitog tipa, od različitog materijala i različite veličine prema uzrastu živine. Za male ćuriće prvih dana hrana se može davati u plastičnim tacnama ili cilindričnim visećim hranilicama od plastike ili lima. Jedna takva hranilica dovoljna je za sto ćurića. Od 15. dana uzrasta ćurići se hrane iz hranilica valova. Najprikladnija je hranilica u obliku sanduka – automata, koja prima veću količinu hrane i koja omogućava ćurkama pristup sa obe strane. Ovakva hranilica može biti izgrađena od drveta i lesonita ili od lima, a može biti bez poklopca (za korišćenje u objektu) i sa poklopcem (za korišćenje na ispustu). Jedna ovakva hranilica dužine 2m dovoljna je za 70 ćuraka.

Pojilice su veoma bitne za tov ćuraka. Za napajanje ćurića prvih sedam dana koriste se najčešće plastične sifonske pojilice od 5 litara koje se pune ručno. Jedna takva pojilica dovoljna je za 100 grla. U nešto starijem uzrastu (od 14. do 21. dana) prelazi se na korišćenje visećih automatskih plastičnih pojilica zvonastog oblika, pri čemu je, takođe, jedna automatska pojilica dovoljna za 100 ćurića. Već od 14. dana uzrasta počinju se za napajanje koristiti metalni valovi sa automatskim punjenjem vode pomoću vodokotlića sa plovkom – jedna takva pojilica dužine 2m dovoljna je za 200 grla. Za napajanje ćuraka mogu se koristiti i savremeni sistemi sa pojilicama-kapaljkama, koji su pogodniji zbog obezbeđenja čistoće i manje potrošnje vode. Za ćurke se obično koriste kapaljke ispod kojih je postavljena šoljica za iscurelu vodu. Jedna kapaljka dovoljna je za 4-5 ćuraka.

Autor: Kosovka Jakšić dipl. ing. polj.

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede