Stočari iz Srbije u poseti farmerima u Hrvatskoj u organizaciji Udruženja „Agroprofit”

Stočari iz Srbije u Hrvatskoj saznali šta ih čeka.

Tovno govedarstvo u regionu prati prestrojavanje i neizvesnost u prodaji: promena rasnog sastava i izlazne težine grla…

O ovome naše stočare, koji su u organizaciji Udruženja „Agroprofit” putovali, obavestili su farmeri u Hrvatskoj. Program je obuhvatio posete odgajivačima koji imaju razvijen sistem „krava-tele” i velike farme junadi.

Na početku trodnevnog obilaska farmi u Hrvatskoj grupa se okupila u Gunarošu, na imanju Berze Tibora, koji gaji visokokvalitetna grla rase šarole, koji je u našoj zemlji zastupljen sa oko hiljadu grla, jer njegovo meso traže hotelijeri i mesari.

Hrvatska već godinama za veliku mrežu tovljača nema dovoljno kvalitetne teladi, pa je uvoze iz Rumunije, Poljske, Mađarske, Slovačke, Češke, Litvanije…

U ovoj zemlji pojedini tovljači imaju i do 12.000 grla. Njihovo udruženje „Bebi bif” u ponudi ima oko  120.000 komada junadi, koja je za ovaj tov  kupljena uglavnom u inostranstvu.

Većina farmera utovljenu junad nudi za izvoz, a samo desetak farmi junetinu troše u svojim trgovačkim lancima.

Tovljači junadi suočeni su sa nedostatkom domaće teladi (najviše se nudi simentalska rasa). Uvažili su zahteve kupaca i u tovu danas imaju u čistoj rasi najviše limuzinske i šarole rase, a retko simentalske.

U štalama je, ipak, najviše meleza. Kombinacije koje imaju stočari su pre deset godina bile nestvarne i za mnoge smešne.

Danas je gotovo normalno da se za tržište tovi june čija majka je holštajn, a otac belgijsko goveče. U traganju za većim gabaritima i veličinom buteva i vrata, farmeri ukrštaju simentalca i limuzinera, šarole i limuzinera, hereforda i limuzinera, simentalca i crnog angusa.

Kupci sve više prihvataju i traže ukrštene tovne rase, a kao čistu rasu simentalca najmanje.

Prema kazivanju farmera, za izvoz u Liban prođu ima junad teška preko 650 kg. Baš u vreme posete naših odgajivača, farmer u selu Siče, nedaleko Slavonskog Broda, isporučio je kupcu u Zadar utovljenu junad rase limuzin tešku 780 kg po 2,00 evra/kg.

Pre toga naši stočari su posetili kompaniju u okolini Bjelovara, koja godišnje proizvede oko 12.000 junadi i ostvari čistu dobit po kilogramu žive vage od 0,38 do 0,60 eurocenti. Dnevni prirast na ovoj farmi je veći od 1.200 grama.

U Hrvatskoj tovljači uvoze više od 80 odsto tovnog podmlatka, a u tom kraju je najmanje simentalaca. Njihovo udruženje okuplja više od 200 tovljača, gde su mali farmeri u većini, ali po broju grla su velike farme u prednosti i one utiču na tržište.

 Dobro iskustvo naših komšija je jasno: junad ukrštenih rasa ili čiste tovne imaju kupca i niko više i ne pomišlja da proda june lakše od 600-650 kg. Ovu težinu u kupovini prihvatili su čak i Italijani.

(O poseti naših farmera Hrvatskoj opširnije u novom broju lista „Gazdinstvo”.)

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu