Stanje u klanicama u Srbiji zabrinjavajuće

telici 2

Evropska komisija konstatuje da Srbija “nije ostvarila nikakav napredak” u oblasti dobrobiti životinja.

U izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2018. godinu, Evropska komisija konstatuje da Srbija “nije ostvarila nikakav napredak” u oblasti dobrobiti životinja, prenosi ORCA.

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, koja je nadležna za dobrobit životinja, “ima i dalje nedovoljan broj zaposlenih, njeni administrativni kapaciteti su dodatno pogoršani i prete da dostignu kritične nivoe”.

Pored toga konstatuje se da je neophodno primenjivati zakon, a naročito kada je u pitanju dobrobit životinja pri klanju.

Zakon o dobrobiti životinja propisuje da se životinje pre klanja moraju omamiti na način kojim se prouzrokuje trenutni gubitak svesti životinje, kao i da se obrada zaklanih životinja ne može nastaviti ako iskrvarenje životinje nije u potpunosti završeno.

Stanje u klanicama zabrinjavajuće

– Preko 70% životinja se kolje odmah po prispeću u klanicu

– Omamljivanje goveda se u preko 50% slučajeva sprovodi upotrebom čekića

– Omamljivanje strujom kod svinja sprovodi se nestručno i usled brzine dolazi do toga da mnoge životinje odu na klanje bez omamljivanja

– Radnici su skoro uvek veoma nasilni prema životinjama tokom istovara i utovara u kamion, uz korišenje metalnih šipki i štapova za udaranje, lomljenje repova kod bikova, vuča svinja za uši i slično

– Veterinarski inspektori u preko 60% slučajeva nisu prisutni na liniji klanja

Neke od preporuka ORCA

– Obezbediti lice koje je odgovorno za dobrobit životinja na klanici

– Vršiti rotaciju radnika na liniji klanja kako bi se izbeglo rutinsko obavljanje posla koje dovodi do patnje životinja (naročito kada je u pitanju omamljivanje životinja)

– Podizanje fizičkih barijera između životinje koje čekaju da budu zaklane i onih koje su već zaklane

ORCA na sastanku u Evropskoj komisiji

Sredinom juna u Briselu je održan peti sastanak Platforme za dobrobit životinja pri Evropskoj komisiji na kojem su razmatrani načini efikasnije primene propisa u oblasti dobrobiti životinja u Evropskoj uniji.

ORCA, članica je Platforme od 2017. godine kao jedini predstavnik sa prostora zapadnog Balkana.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede