Sistem krava-tele šansa za naše stočare

tele kolostrum

Osnovni proizvod kod ovog sistema je tele koje sa majkom ostaje 6-7 meseci starosti.

Obzirom na najave podsticaja za tov junadi, stočari bi mogli porazmisliti o ovom sistemu jer ovaj sistem predstavlja najrasprostranjeniji sistem tova u govedarstvu i usmeren je na proizvodnju goveđeg mesa.

Osnovni proizvod kod ovog sistema je tele koje sa majkom ostaje 6-7 meseci starosti, podseća savetodavac PSSS Duška Petrović.

Najveći deo godine krava provodi na pašnjaku, koristi se zemljište koje nije pogodno za ratarsku proizvodnju.

Procenjeno je da po grlu mora biti obezbeđeno najmanje 1 ha pašnjaka, ali svakako tamo gde ima više padavina i gde je zelena masa bujnija, na takvim pašnjacima mogu da se napasaju i tri krave sa potomcima.

Zanemarljivo je angažovanje radne snage pa se time smanjuju troškovi same proizvodnje.

Faze u sistemu krava-tele

U ovom sistemu postoje 4 faze:

  • teljenje,
  • laktacija,
  • zasušenje i
  • pripust.

Pripust – osemenjavanje vrši se veštački ili prirodnim pripustom, zavisno sa čim raspolažemo, kaže Petrović.

Za prirodni pripust bik mora biti licenciran.

Kod veštakog osemenjavanja vršimo izbor bikova (mesnatog tipa) koji daju manju telad, koja će posle postizati odgovarajući prirast.

Veoma bitno je da se krave tele lako i bez komplikacija.

U toku laktacije krave mogu proizvesti 1.200-1.800 litara mleka i ono se upotpunosti koristi za ishranu teladi.

Posle odbijanja teladi kravama se umanjuje obrok uz ograničenu količinu sena i silaže (posebno u zimskom periodu).

Zasušenje se sprovodi u toku nekoliko dana ili odjednom i period zasušenosti traje od odbića do sledećeg teljenja.

Rase pogodne za sistem krava-tele

Od rasa za ovaj sistem ističe se rasa Hereford. Ova rasa je jedna od najzastupljenijih u sistemu krava-tele, iz razloga što daje najbolje rezultate pri korišćenju vrlo loše voluminozne hrane.

Pored toga ova rasa otporna je na bolesti i niske temperature, pa se bez problema teli na pašnjacima i hladnijim uslovima.

Petrović podseća da su za tov junadi u ovom sistemu pogodne mesne i otporne pasmine: Šarole, Limuzin, Belgijsko plavo goveče, Aberdin Angus.

Takođe, često je i ukrštanje domaćih, kombinovanih rasa, kao što je Simentalac, sa bikovima mesnatih rasa. Telad nastala ovakvim ukrštanjem dobro su prilagođena uslovima domaćeg uzgoja, a troškovi se višestruko smanjuju.

Zajednička osobina krava pogodnih za ovaj sistem jeste rano stasavanje i brzo adaptiranje na različite uslove na farmi. Jedna od prednosti rasa pogodnih za ovakav tov jeste i skromnost u ishrani.

Sve rase u sistemu krava-tele se ne muzu zbog mleka, već mleko troši tele.

Ali ima i onih farmera koji ne žele da odustanu od muže. U tom slučaju krave noć provode u štali, pa se muzu, a onda se izvode na pašnjak. Ove krave moraju se navići na dohranu, solilo ili koncentrat.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede