Silaža od kukuruza važno kabasto hranivo

silaža

Silaža ima veliki značaj u savremenoj stočarskoj proizvodnji. Kako je pripremiti?

Deo obroka koji podrazumeva hranjenje životinja silažom često određuje uspeh proizvodnje.

Siliranje je proces konzerviranja biljaka vlažnim putem, fermentacijom uz pomoć mikroorganizama i enzima u odsustvu vazduha. 

Stočarima se savetuje da naprave silažu od kukuruza. Optimalno vreme za siliranje kukuruzne biljke je u fazi mlečno voštanog zrenja tj. kada je suva materija kukuruza od 30 % do 35 %.

Kako napraviti kvalitetnu kukuruznu silažu? Prenosimo savete Vladice Gavrilović, savetodavca PSSS Negotin.

Kao posledica čestih suša i visokih temperatura tokom vegetacionog perioda, kukuruz često ima smanjen prinos od očekivanog, ako se gaji u suvom ratarenju.

Savetuje se stočarima da je najbolje iskorišćenje ove kulture u ishrani stoke putem silaže.

Za visokoproduktivne krave potrebno je da se više puta hrane dnevno i to na taj način što se povećava broj hranjenja sa 2 do 3 i više puta dnevno.

Ovakvim načinom hranjenja utiče se na povećanje proizvodnje mleka i takođe veći procenat mlečne masti, a što je i cilj svakog proizvođača u ovoj proizvodnji.

Veoma dobri rezultati su postignuti kada se broj hranjenja povećao na 4 puta na dan i to senom, lucerkom i dodatkom koncentrata, a silaža se daje samo dvokratno.

Stoga se savetuje svim stočarima, a pogotovu proizvođačima mleka, da u ovom periodu prave od kukuruza silažu kako bi mogli da sebi obezbede siguran dohodak sa manjih površina.

Smatra se da bi maksimum od 2 uslovna grla po jednom ha moglo da ispuni te uslove i obezbedi određenu ekonomsku sigurnost svakom stočaru.

Način spremanja silaže kukuruza

Za spremanje silaže od kukuruza treba obezbediti sledeće:

– ukoliko nema silo kombajna obezbediti tri traktora. Jedan traktor treba da kosi zelenu masu, drugi da prihvati u prikolicu i vozi do silo jame, a treći da gazi u jami zelenu masu

– obezbediti silo jamu i dovoljno zelene mase za spravljenje silaže

Za uspeh silaže treba iseći zelenu masu kukuruza na 1 cm veličine, kako bismo obezbedili šećerni minimum koga u kukuruzu ima, a takođe treba obezbediti vlagu.

Kukuruzne silaže ima 700 kg u 1 metru kubnom tako da je potrebno pri spravljanju dodati po 200 gr stočne soli na svakih 100 kg zelene mase.

Pored navedenog šećernog minimuma, veličine sečene stabljike i vlage potrebno je dobro sabijati masu pri spravljanju silaže.

Dok se silaža spravlja nekoliko puta je potrebno proveravati vlažnost, a proverava se tako što se uzme grudva siliranog materijala i drži u ruci 60 sekundi, i ako se posle toga rasturi znači da je potrebno dodavati još vode.

Za sve vreme dodavanja mase gazi se traktorima kako bi se istisnuo sav vazduh i masa bila što kompaktnija.

Završetak silaže zahteva da se dobro pokrije jama folijom i da se odozgo pritiska daskama i da se na daske stave džakovi peska kako bi se istisao sav vazduh, jer je za zrenje silaže potrebna anaerobna sredina.

Tako spravljena silaža se može koristiti već nakon 40 dana zrenja.

Masu skidati iz silo jame vertikalno po 20 cm i tako sve do utroška silaže.

Ukoliko je spoljna temperatura ispod nule potrebno je silažu uneti ujutru u objekat i hraniti stoku tek uveče, a uveče oduzeti i pripremiti za jutarnji obrok.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?