Veterina: Proglašeno ugroženo područje i zone nadzora ptičijeg gripa

kokoske u kokosinjcu 3

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede proglasila je granični pojas Srbije s Mađarskom ugroženim od ptičjeg gripa, dok su Severnobački i Zapadnobački okrug stavljeni pod nadzor.

Između ostalih mera sprovodiće se i mera zabrane trgovanja živinom i jajima, kao i mera zabrane održavanja sajmova, izložbi i takmičenja ptica.

Prenosimo rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprave za veterinu, u celini.

REŠENJE O PROGLAŠENJU UGROŽENOG PODRUČJA I ZONE NADZORA ZARAZNE BOLESTI AVIJARNA INFLUENCA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 91/05, 30/2010 i 93/2012),Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti avijarna influenca, kao i načinu njihovog sprovođenja („Službeni glasnik RS“, broj: 7/10), člana 192. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, broj: 33/97 i 30/10)i Rešenja ministarstva polјoprivrede i zaštitne životne sredine broj: 119-01-51/6/2016-09 od 12.08.2016. godine,  v.d. direktor Uprave za veterinu donosi:

R E Š E NJ E

I Područje od najmanje 10 km od granice sa Republikom Mađarskom proglašava se UGROŽENIM od zarazne bolesti AVIJARNA INFLUENCA, a područje preostalog dela Severno-bačkog i područje Zapadno-bačkog upravnog okruga proglašava se ZONOM NADZORA od zarazne bolesti AVIJARNA INFLUENCA.

II Na UGROŽENOM području, radi praćenja kretanja, prevencije i kontrole bolesti avijarna influenca sprovodiće se sledeće mere:

1. popis svih gazdinstava na kojima se drži i uzgaja živina u što kraćem roku, počevši od rubnih delova ugroženog područja prema zaraženom području, odnosno granici sa Republikom Mađarskom;

2. biosigurnosne mere na gazdinstvima uklјučujući postavlјanje dezinfekcionih barijera na ulazima i izlazima sa gazdunstva, držanje živine i ptica zatvorene u objektima i sprečavanje kontakta sa divlјim pticama i drugim životinjama;

3. zabrana prometa živine, ptica i jaja unutar i iz ugroženog područja, izuzev onih koji se upućuju u prostore gde nema kontakta sa drugom živinom i pticama.  Izuzetno živina i ptice se mogu uputiti direktno na klanje ili na drugo gazdinstvo uz odobrenje, pod nadzorom i kontrolom veterinarskog inspektora.                          

4. prevoz pošilјki živine, ptica i jaja isklјučivo glavnim putevima i železnicom, kao i zabrana zaustavlјanja vozila, pretovara i istovara pošilјki živine;

5. obavezno i hitno prijavlјivanje svakog slučaja povećanja morbiditeta i mortaliteta na gazdinstvu, kao i pada produktivnosti i nosivosti, veterinarskom inspektoru. U svim slučajevima pojavlјivanja uginuća na gazdinstvima u zaraženom području većem tri puta od uobičajenog, kao/i u slučaju opadanja proizvodnje jaja ili konzumiranja hrane i za vode više od 5 %, nalaže se uzorkovanje i laboratorisko ispitivanje na svim ovim gazdinstvima;

6. čišćenje i dezinfekcija svih delova opreme koja su koristila koja su dolazila i odlazila sa gadinstva, a mogla su biti kontaminirana uzročnikom bolesti;

7. preventivne mere zaštite radi sprečavanja rizika prenošenja uzročnika bolesti od strane lica koja dolaze ili napuštaju gazdinstvo na kojima se drži i uzgaja živina:

8. vođenje evidencije od strane vlasnika i držaoca živine i ptica o licima koja su dolazila u kontakt sa živinom i pticama na gazdinstvu;

9. zabrana okuplјanja živine i ptica na sajmovima, izložbama, takmičenjima, pijacama, kao i druge vidove okuplјanja živine i ptica, osim u izuzetnim slučajevima, uz odobrenje, pod nadzorom i kontrolom veterinarskog inspektora.;

10. zabrana naselјavanja lovišta pernatom divlјači  za vreme trajanja naređenih mera;

11. u slučaju sumnje na pojavu bolesti sprovođenje epizootiološkog uviđaja.

III U ZONI NADZORA, radi praćenja kretanja, prevencije i kontrole bolesti avijarna influenca sprovodiće se sledeće mere:

1. popis svih gazdinstava/farmi na kojima se drži i uzgaja živina i staništa divlјači i divlјih ptica u što kraćem roku;

2. obavezno i hitno prijavlјivanje svakog slučaja uginuća ili sumnje na avijarnu  influencu pernate divlјači i divlјih ptica, kao i svakog slučaja povećanja morbiditeta i mortaliteta živine ili drugih ptica koje se drže zatvorene na gazdinstvu, kao i pada produktivnosti i nosivosti, veterinaru, odnosno veterinarskom inspektoru, radi dijagnostičkog ispitivanja;

3. sprovođenje pojačanje aktivnog nadzora na gazdinstvima sa živinom i staništima pernate živine i divlјih ptica, prema planu nadzora;

3. biosigurnosne mere na gazdinstvima i sprečavanje kontakta živine sa divlјim pticama;

4. edukacija vlasnika živine i informisanje javnosti o opasnosti od pojave avijarne influence živine, simptomima, preventivnim, kontrolnim merama i obavezi prijavlјivanja sumnje na pojavu bolesti nadležnom veterinaru, odnosno veterinarskom inspektoru.

IV Sredstva za dijagnostička ispitivanja na avijarnu influencu živine, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.

Avijarna influenca – Uputstvo za živinare i Informacije za veterinare

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede