Poremećaji ponašanja životinja ukazuju na određene probleme

poremecaji kod goveda

Dobro zdravstveno stanje naših životinja treba da bude prioritet. Da li procenjujete fizičko i mentalno stanje životinja? Da li na pravi način posmatrate svaku jedinku i promenu u ponašanju?

Na osnovu dobre procene možemo da prepoznamo i zdravstvene probleme.

Pokazatelji promena i poremećaja ponašanja životinje, između ostalog, su poremećaji reaktivnosti, neuobičajene aktivnosti, ispoljavanje određenih oblika ponašanja na neuobičajen način, u neodgovarajuće vreme i na neodgovarajućem mestu ili prema neodgovarajućem materijalu.

Poremećaji kod životinja vezani za uzimanje hrane i vode

Posmatranjem jedinke mogu da se uoče povrede, otoci, iscedak iz telesnih otvora i drugi znaci koji ukazuju na poremećaj zdravstvenog stanja ističe Kosovka Jakšić dipl. inž. poljoprivrede PSSS.

Jedinka koja pokazuje ove simptome ima i promene u ponašanju.

Procena fizičkog i mentalnog stanja jedinke vrši se njenim posmatranjem u toku različitih aktivnosti, sa strane i s preda, najbolje sa udaljenosti od oko 2 metra.

Posmatranje životinja pri uzimanju hrane, kretanju, ustajanju i leganju, kao i drugim dnevnim aktivnostima može da ukaže da ona trpi bol ili nelagodnost u nekom delu tela.

Iskusniji posmatrač može da razlikuje i znake koji ukazuju na mentalno stanje životinje (radost, patnja, apatija, anksioznost itd.).

Poremećaji u ponašanju kod goveda

Кod goveda se mogu zapaziti različiti oblici poremećaja u ponašanju vezani za uzimanje hrane i vode:

  • Prevrtanje i izbacivanje hrane iz jasala, nakon čega je životinja jede sa zemlje; laptanje vode (ližu je umesto da je piju)

Najčešće se javlja kod odraslih goveda. Uzrok ovakvog ponašanja je najčešće nedostatak pašnog načina ishrane, jednolična sredina, ograničeno kretanje, frustracija zbog ujeda insekata, sastav smeše i usitnjenost hrane.

Zato je potrebno grlima omogućiti boravak na paši ili kretanje vezanim životinjama, najmanje 1 čas dnevno; hraniva u obroku treba da budu ravnomerno izmešana.

  • Igranje jezikom: manifestuje se dugim i kružnim pokretima jezika u prazno, izvan i unutar otvorenih usta

Najčešće se javlja kod teladi, ali se može primetiti i kod odraslih grla neposredno pre i posle obroka.

Ovaj poremećaj je posledica ranog odbijanja teladi, nedovoljno kabaste stočne hrane, vezano držanje, veštačko napajanje, jednolično okruženje.

Preporuke su: slobodno kretanje grla na pašnjaku ili ispustu nekoliko sati dnevno, davanje dovoljno kabaste stočne hrane.

  • Grizenje šipki: životinja vilicama obuhvata šipku i pokreće glavu napred – nazad duže od jednog minuta

Javlja se kod teladi, ali i odraslih grla. Najčešće se javlja usled ranog odbijanja teladi, pojedinačnog držanja i vezivanja teladi.

Preporuka je da se vrši napajanje teladi mlekom uz pomoć cucle.

  • Pritiskanje njuške o čvrste predmete: životinja uporno gura njuškom jasle i to najčešće posle obroka ili u vreme odmora

Razlog takvog ponašanja je deficit u ishrani (nedovoljno kabaste hrane), jednolična ishrana. Ukoliko je moguće obezbediti boravak na paši, kao i obogaćivanje sredine.

  • Lizanje predmeta i opreme (zidova, podnih površina, jasala)

Javlja se kod teladi i odraslih grla, najčešće je uzrok rano odbijanje teladi, deficit fosfora i magnezijuma, neizbalansiran odnos fosfora i kalcijuma u obroku.

Veoma je važno grlima davati vitaminsko –mineralne suplemente, obezbediti im slobodno kretanje na pašnjaku ili u ispustu nekoliko sati dnevno.

  • Кonzumiranje urina: životinja liže ili pije sopstveni urin ili urin drugih životinja u stadu

Uzrok nastanka ovog poremećaja je nedostatak minerala. U ovom slučaju treba izvršiti korekciju obroka i davanje vitaminsko-mineralnih suplemenata, slobodno kretanje grla nekoliko sati dnevno, savetuje Jakšić.

  • Sisanje drugih životinja, međusobno sisanje i samosisanje kod teladi: tele siše i liže pupak, uši i rep drugog teleta, ili se međusobno sisaju i to najčešće u prvih dest minuta nakon napajanja mlekom

Najčešće je uzrok rano odbijanje teladi, kao i pojedinačno držanje teladi u najranijem uzrastu.

Preporuka je postavljanje zupčastog prstena u nosne otvore ili brnjice, kao i premazivanje površine koju tele sisa repelentom, korekcija obroka, napajanje mlekom uz pomoć cucle.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede