Stočarstvo

Stočarstvo je osnovna grana poljoprivrede. O odgoju domaćih životinja, ishrani, zdravlju, dobrobiti. O subvencijama, konkursima, kreditima. Govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, živinarstvo, pčelarstvo... Imate farmu ili odgajate životinje za sopstvene potrebe? Odgovore na pitanja potražite na našem portalu.

krave jedu

Urea u ishrani goveda

Mikroorganizmi koji nastanjuju predželuce preživara, u stanju su da za sintezu sopstvenih proteina koriste neproteinski azot – NPN. Danas je NPN široko prihvaćen kao relativno jednostavan postupak za pojeftinjenje proizvodnje.

krave jedu

 

Detaljnije »
ovce cigaja na sajmu

Mikroklima u ovčarniku i kozarniku

Povoljni mikroklimatski uslovi su veoma važan činilac, kojim se može dostići i održavati visoka proizvodnja, ali isto tako se u neodgovarajućim mikroklimatskim uslovima proizvodnja može izgubiti.

ovce cigaja na sajmu

Detaljnije »
krave farma

U srednjem Banatu više od 10.000 krava i steonih junica u odgajivačkom programu

Govedarstvo regiona srednji Banat u 2013. godini

Na teritoriji Srednjobanatskog upravnog okruga, koji pokriva pet opština sa ukupno 56 naseljenih mesta, odgajivački program u govedarstvu sprovodi deset Osnovnih odgajivačkih organizacija i to u holštaj frizijskoj i simentalskoj rasi, u 51 naselju kod 677 poljoprivrednih gazdinstava i pravnih lica. Oni ukupno odgajaju 10.634 krava i steonih junica.

krave farma

Detaljnije »
ovce na ispasi

Podsetnik za matičenje ovaca

Poslednjih dana se sve češće javljaju odgajivači ovaca i raspituju o mogućnostima matičenja ovaca, a povod su najavljeni podsticaji za kvalitetne priplodne ovce u iznosu od 7000 dinara, što je za 75% veći iznos u odnosu na prethodne godine kad je ta suma bila 4000 dinara po umatičenoj ovci.

ovce na ispasi

Detaljnije »

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede