Stočarstvo

Stočarstvo je osnovna grana poljoprivrede. O odgoju domaćih životinja, ishrani, zdravlju, dobrobiti. O subvencijama, konkursima, kreditima. Govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, živinarstvo, pčelarstvo... Imate farmu ili odgajate životinje za sopstvene potrebe? Odgovore na pitanja potražite na našem portalu.

tov junadi

Tov junadi

U poslednje vreme u ishrani čoveka sve više se daje prednost goveđem mesu. To je opravdano, jer u odnosu na svinjsko i živinsko, ovo meso ima veću nutritivnu vrednost.

tov junadi

Detaljnije »
ovce na paši

Ovce – potreba za vodom

Voda ima značajnu ulogu u metabolizmu. Ovca jedan deo potreba za vodom obezbeđuje konzumiranjem hrane koja sadrži određenu količinu vode, a drugi deo

ovce na paši

Detaljnije »
meso na rostilju

Treba biti oprezan – trihineloza

Trihineloza je bolest uzrokovana embrionima Trichinella spiralis za vreme njihove migracije iz creva čoveka u mišiće, a praćena je povišenom temperaturom, jakim bolovima u mišićima i oticanjem lica.

meso na rostilju

Detaljnije »
ispaša krava

Otkrivanje i praćenje mastitisa

Mastitis je bolest koja bilo u akutnoj bilo u hroničnoj formi, zna da bitno remeti proizvodnju mleka i nanosi velike ekonomske gubitke. Iz tog razloga je veoma bitno da se, ukoliko je to moguće, promene na vimenu

ispaša krava

Detaljnije »

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede