Fito farmacija

LG Seeds

Odgajivači tovnih rasa goveda o situaciji na tržištu junadi

Udruženje odgajivača tovnih rasa procenjuje da dalje tovljenje već utovljene junadi nije isplativo, neophodno da država preduzme ubrzane mere za izvoz.

Trenutno u ponudi oko 7.000 utovljene junadi – čeka se novi kupac ili interventni otkup.

Udruženje „Agroprofit” iz Novog Sada, koje okuplja i Proizvodnu grupu odgajivača tovnih rasa goveda, nakon sinoćne sednice Upravnog odbora, uputilo je pismo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i medijima, o trenutnoj situaciji na tržištu junadi.

Udruženje je od početka godine do danas ostvarilo potpunu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, koje je prihvatilo i ugradilo u mere agrarne politike sve predloge vezane za razvoj tovnog govedarstva u Srbiji, a gde je glavni postavljeni cilj povećanje broja i kvaliteta stada tovnih rasa goveda.

Zastoj u izvozu junećeg mesa u Tursku nije umanjio opredelenje gazdinstava da se opredele za tovno govedarstvo, pa se i broj kvalitetnih grla povećao. Tako je uvezena limuzinska rasa iz Francuske, šarole iz Mađarske, angus iz Nemačke… Prema nepotpunim podacima, broj priplodnih kvalitetnih tovnih rasa je znatno povećan, a radi daljeg napredovanja predlaže se efikasniji uvoz i primena embriotransfera.

Farmeri koji su očekivali izvoz 10.000 tona junećeg mesa u Tursku, kao nastavak započetog posla, zabrinuti su šta će se dogoditi sa pristiglom robom za klanje i ko su eventualni novi kupci. Potpuni zastoj u izvozu smanjio je prodaju, a nakupci su umanjili cenu.

Udruženje je pre mesec dana savetovalo da ko može sačeka sa prodajom, jer se procenjuje da Ministarstvo poljoprivrede, nakon izdvajanja u ovu granu stočarstva i novih mera, neće ostaviti farmere na cedilu, pa je sugerisano da se sačeka april mesec, kada je najavljen ponovni izvoz. Ova preporuka je naišla na prihvatanje odgajivača i danas u tovilištima u Srbiji ima više hiljada junadi visokog kvaliteta.

Udruženje procenjuje da dalje tovljenje već utovljene junadi nije isplativo, pogotovo što su i kabasta hraniva na izmaku i da je neophodno da država preduzme ubrzane mere za izvoz.

Ako nije ostvarljiv sukcesivan izvoz za dalju održivost tovnog govedarstva u Srbiji bilo bi korisno ostvariti interventni otkup 5.000-7.000 komada junadi po ceni od 2,30-2,40 evra po kilogramu žive vage.

Zahtevi da se startna cena junadi formira na 2,5 evra u ovom času nisu realni, ocenjuje Udruženje „Agroprofit”.

Udruženje procenjuje da će do kraja godine u Srbiji biti dovoljno utovljene junadi i da se može ući u proširenje aranžmana sa Kinom i na nova tržišta, kao što su Liban i pojedine arapske zemlje.

Udruženje predlaže Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da se isplati zaostalih podsticaja za stočarstvo iz 2017. i 2018. da prednost u Upravi za agrarno plaćanje, kao i novih zahteva.

Novac koji se očekuje biće u većini upotrebljen za nabavku hraniva i obnovu stada.

Proizvodna grupa proizvođača tovnih rasa smatra da bi bilo korisno da se linija kupovine teladi i prodaja junadi uvede u redovne finansijske tokove i da se uspostavi red u registru grla. Grla za koja kupci ne daju potvrdu bitnu za premije nisu razdužena i ostaju na evidenciji farmera i u ukupnom brojnom stanju. Naročite poteškoće prouzrokuje neuredna evidencija krava, što traje godinama.

Odgajivači tovnih rasa su zadovoljni radom Uprave za veterinu u pogledu uvoza, ali se javlja novi problem – sporost u realizaciji programa mera, gde nedostaje provera tuberkuloze i zbog toga grla ne mogu menjati vlasnika.

Proizvodna grupa Udruženja ostaje otvorena za nove članove, ali se zahteva nastavak aktivnosti Udruženja za razvoj tovnog govedarstva, pa je tako i predloženo da se organizuje studijsko putovanje u Češku, koja je načinila najveći iskorak u ovoj grani i ima više zarade za stočare koji se bave selekcijom, ukrštanjem rasa, kao i uspostavljajem centara za izvoz.

Izvro: agroservis.rs

Oznake:, ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

Poljoprivredni sajam ove godine od 11. do 17. maja

Poljoprivredni sajam ove godine - izložbe, skupovi, edukacije, prezentacije, poslovni susreti, primena nauke u poljoprivredi ...
Detaljnije