Odgajivači tovnih rasa goveda o situaciji na tržištu junadi

Udruženje odgajivača tovnih rasa procenjuje da dalje tovljenje već utovljene junadi nije isplativo, neophodno da država preduzme ubrzane mere za izvoz.

Trenutno u ponudi oko 7.000 utovljene junadi – čeka se novi kupac ili interventni otkup.

Udruženje „Agroprofit” iz Novog Sada, koje okuplja i Proizvodnu grupu odgajivača tovnih rasa goveda, nakon sinoćne sednice Upravnog odbora, uputilo je pismo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i medijima, o trenutnoj situaciji na tržištu junadi.

Udruženje je od početka godine do danas ostvarilo potpunu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, koje je prihvatilo i ugradilo u mere agrarne politike sve predloge vezane za razvoj tovnog govedarstva u Srbiji, a gde je glavni postavljeni cilj povećanje broja i kvaliteta stada tovnih rasa goveda.

Zastoj u izvozu junećeg mesa u Tursku nije umanjio opredelenje gazdinstava da se opredele za tovno govedarstvo, pa se i broj kvalitetnih grla povećao. Tako je uvezena limuzinska rasa iz Francuske, šarole iz Mađarske, angus iz Nemačke… Prema nepotpunim podacima, broj priplodnih kvalitetnih tovnih rasa je znatno povećan, a radi daljeg napredovanja predlaže se efikasniji uvoz i primena embriotransfera.

Farmeri koji su očekivali izvoz 10.000 tona junećeg mesa u Tursku, kao nastavak započetog posla, zabrinuti su šta će se dogoditi sa pristiglom robom za klanje i ko su eventualni novi kupci. Potpuni zastoj u izvozu smanjio je prodaju, a nakupci su umanjili cenu.

Udruženje je pre mesec dana savetovalo da ko može sačeka sa prodajom, jer se procenjuje da Ministarstvo poljoprivrede, nakon izdvajanja u ovu granu stočarstva i novih mera, neće ostaviti farmere na cedilu, pa je sugerisano da se sačeka april mesec, kada je najavljen ponovni izvoz. Ova preporuka je naišla na prihvatanje odgajivača i danas u tovilištima u Srbiji ima više hiljada junadi visokog kvaliteta.

Udruženje procenjuje da dalje tovljenje već utovljene junadi nije isplativo, pogotovo što su i kabasta hraniva na izmaku i da je neophodno da država preduzme ubrzane mere za izvoz.

Ako nije ostvarljiv sukcesivan izvoz za dalju održivost tovnog govedarstva u Srbiji bilo bi korisno ostvariti interventni otkup 5.000-7.000 komada junadi po ceni od 2,30-2,40 evra po kilogramu žive vage.

Zahtevi da se startna cena junadi formira na 2,5 evra u ovom času nisu realni, ocenjuje Udruženje „Agroprofit”.

Udruženje procenjuje da će do kraja godine u Srbiji biti dovoljno utovljene junadi i da se može ući u proširenje aranžmana sa Kinom i na nova tržišta, kao što su Liban i pojedine arapske zemlje.

Udruženje predlaže Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da se isplati zaostalih podsticaja za stočarstvo iz 2017. i 2018. da prednost u Upravi za agrarno plaćanje, kao i novih zahteva.

Novac koji se očekuje biće u većini upotrebljen za nabavku hraniva i obnovu stada.

Proizvodna grupa proizvođača tovnih rasa smatra da bi bilo korisno da se linija kupovine teladi i prodaja junadi uvede u redovne finansijske tokove i da se uspostavi red u registru grla. Grla za koja kupci ne daju potvrdu bitnu za premije nisu razdužena i ostaju na evidenciji farmera i u ukupnom brojnom stanju. Naročite poteškoće prouzrokuje neuredna evidencija krava, što traje godinama.

Odgajivači tovnih rasa su zadovoljni radom Uprave za veterinu u pogledu uvoza, ali se javlja novi problem – sporost u realizaciji programa mera, gde nedostaje provera tuberkuloze i zbog toga grla ne mogu menjati vlasnika.

Proizvodna grupa Udruženja ostaje otvorena za nove članove, ali se zahteva nastavak aktivnosti Udruženja za razvoj tovnog govedarstva, pa je tako i predloženo da se organizuje studijsko putovanje u Češku, koja je načinila najveći iskorak u ovoj grani i ima više zarade za stočare koji se bave selekcijom, ukrštanjem rasa, kao i uspostavljajem centara za izvoz.

Izvro: agroservis.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu