Obradom papaka koze čuvamo od zaraznih bolesti

koza

Obradu papaka i dezinfekciju potrebno je uraditi kod svih koza u stadu. Sa obradom papaka treba početi još u ranom uzrastu.

Zarazna šepavost koza je bolest koja se manifestuje na papcima koza.

Uzročnik bolesti je anaerobna bakterija Bacteroides nodosus koja izaziva propadanje tkiva između papaka.

O simptomima i izvorima bolesti, kao i neophodnoj dezinfekciji i obradi papaka piše Violeta Petrović-Luković, savetodavac PSSS Kragujevac

Simptomi bolesti su crvenilo kože u međupapčanom području, manji otoci i ranice na koži.

Bolest se lako prenosi sa koze na kozu naročito u kišnim periodima godine i na vlažnim terenima.

Izvori zaraze su već obolele koze, podovi staja, zaraženi pašnjaci i sl.

Bolest se leči uklanjanjem trulog dela papka i uranjanjem papka 15-20 sekundi u rastvor dezificijensa.

Prilikom identifikacije jedne obolele životinje – koze, neophodno je primeniti profilaktičke mere na celom stadu, savetuje Petrović-Luković.

Obrada papaka koza i dezinfekcija

Kod svih koza neophodno je izvršiti obradu papaka i dezinfekciju.

Sa obradom papaka koza treba početi još u ranom uzrastu.

Vreme između dva orezivanja zavisi od terena po kome se koze kreću, starosti, ishrane i načina gajenja.

Kod koza koje se izvode na pašu orezivanje najčešće nije potrebno jer se pri kretanju papci dovoljno troše, ali je neophodno izvršiti pregled papaka da se između papaka nisu sakupili ostaci slame, izmeta i druga prljavština koja može da dovede do pojave ozlede.

Pre samog pregleda i orezivanja papaka neophodno je fiksirati kozu da bude mirna i očistiti papke od prljavštine, izmeta, sitnog kamenja i drugih nečistoća.

Prvo se odstrane prerasli rubovi sa zidova papka postepeno skraćivanjem vrha papka makazama, a nožem za obradu papaka se obrađuju peta i taban. Na papku se odreže svako tkivo koje je neprirodnog izgleda.

Prilikom obrade papaka postepeno treba skidati orožale slojeve do ružičaste boje tabana.

Nakon završene obrade papke treba dezinfikovati.

Pre svake upotrebe pribora za negu papaka koza neophodno je izvršiti i dezinfekciju pribora koji se koristi.

Nikako ne koristiti nedezinfikovan pribor kada se vrši orezivanje papaka jednoj pa drugoj kozi, napominje Petrović-Luković.

Za dezinfekciju papaka mogu da se koriste:
– bakar sulfat 10-20 % (CuSO₄)
– formalin 5-10 %
– cink sulfat 10-20 % (ZnSO₄)

Mikroorganizmi koji izazivaju trulež papaka, kasnije i šepavost grla, bez domaćina žive 12 dana.

Ako se koristili pregonska ispaša smanjiće se mogućnost zaraze i pojave bolesti.

Stanje papaka je od izuzetnog značaja za zdravstveno stanje celokupnog organizma životinje, a samim tim i za produktivnost same jedinke zato je neophodno stalno voditi računa o njima.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?