Obrada papaka koza važna mera za održavanje dobrog zdravlja životinje

Sa obradom papaka koza treba početi još u ranom uzrastu životinje.

Kada se govori o obradi papaka kod domaćih životinja obično se podrazumeva da se ova mera nege radi samo kod goveda.

Međutim, nega papaka neophodna je i kod koza kako bismo sačuvali zdravlje naših životinja.

O zaraznoj bolesti šepavosti koza i kako je prepoznati, sprečiti i lečiti, kao i o obradi papaka saznajemo više od savetodavca Violete Petrović Luković (PSSS Kragujevac).

Zarazna šepavost koza je bolest koja se manifestuje na papcima koza.

Uzročnik bolesti je anaerobna bakterija Bacteroides nodosus koja izaziva propadanje tkiva između papaka.

Simptomi bolesti su crvenilo kože u međupapčanom području, manji otoci i ranice na koži.

Bolest se lako prenosi sa koze na kozu naročito u kišnim periodima godine i na vlažnim terenima.

Izvori zaraze su već obolele koze, podovi staja, zaraženi pašnjaci i sl.

Bolest se leči uklanjanjem trulog dela papka i uranjanjem papka 15-20 sekundi u rastvor dezificijensa.

Prilikom identifikacije jedne obolele životinje – koze, neophodno je primeniti profilaktičke mere na celom stadu.

Kod svih koza neophodno je izvršiti obradu papaka i dezinfekciju

Sa obradom papaka koza treba početi još u ranom uzrastu.

Vreme između dva orezivanja zavisi od terena po kome se koze kreću, starosti, ishrane i načina gajenja.

Kod koza koje se izvode na pašu orezivanje najčešće nije potrebno jer se pri kretanju papci dovoljno troše, ali je neophodno izvršiti pregled papaka da se između papaka nisu sakupili ostaci slame, izmeta i druga prljavština koja može da dovede do pojave ozlede.

Pre samog pregleda i orezivanja papaka neophodno je fiksirati kozu da bude mirna i očistiti papake od prljavštine, izmeta, sitnog kamenja i drugih nečistoća.

Prvo se odstrane prerasli rubovi sa zidova papka postepeno skraćivanjem vrha papka makazama, a nožem za obradu papaka se obrađuju peta i taban.

Na papku se odreže svako tkivo koje je neprirodnog izgleda.

Prilikom obrade papaka postepeno treba skidati orožale slojeve do ružičaste boje tabana.

Nakon završene obrade papke treba dezinfikovati.

Pre svake upotrebe pribora za negu papaka koza neophodno je izvršiti i dezinfekciju pribora koji se koristi.

Nikako ne koristiti nedezinfikovan pribor kada se vrši orezivanje papaka jednoj pa drugoj kozi.

Za dezinfekciju papaka mogu da se koriste:
– bakar sulfat 10-20 % (CuSO₄)
– formalin 5-10 %
– cink sulfat 10-20 % (ZnSO₄)

Mikroorganizmi koji izazivaju trulež papaka, kasnije i šepavost grla, bez domaćina žive 12 dana.

Ako se koristili pregonska ispaša smanjiće se mogućnost zaraze i pojave bolesti.

tanje papaka je od izuzetnog značaja za zdravstveno stanje celokupnog organizma životinje, a samim tim i za produktivnost same jedinke zato je neophodno stalno voditi računa o njima.

Pročitajte i OVAJ tekst na sličnu temu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?