ovce ovcarnik

Koliko je vode za napajanje potrebno ovcama?

Ovcama je za svaki kilogram konzumirane suve materije hrane potrebno obezbediti 2-5 litara vode.

I pored toga što se smatra da ovce mogu više od drugih domaćih životinja da ekonomišu sa vodom, veoma je značajno da one u vodi ne oskudevaju.

Dejan Stanković, savetodavac u PSSS Užice, podseća ovčare koliko je važno ovcama obezbediti dovoljno sveže i čiste vode i u kojim količinama.

To se posebno odnosi na grla u laktaciji, ali i na ostale kategorije ovaca.

Žedne ovce slabije konzumiraju hranu a to nepovoljno utiče na proizvodnju.

Koliko puta u toku dana napajati ovce?

Broj napajanja u toku dana i potrebe u vodi zavise od godišnjeg doba (temperature i vlažnosti vazduha), tipa ishrane i količine konzumirane suve materije obroka.

Pri tome su potrebe u vodi veće leti nego zimi, veće su pri ishrani suvom hranom nego svežom, a smatra se da je za svaki kilogram konzumirane suve materije hrane potrebno da im se obezbedi 2-5 litara vode.

Posmatrano po godišnjim dobima prosečne potrebe odraslih ovaca (litara po grlu na dan) iznose:

  • proleće 3,5-4 l
  • leto 5-6 l
  • jesen 3- 3,5 l i 
  • zima 1,7 – 2,3 l vode po grlu na dan.

Izuzetno kod visokomlečnih grla u laktaciji potrebe mogu da iznose i 10 litara po grlu na dan.

Za podmladak stariji od 5 meseci potrebno je obezbediti vode kao i za odrasla grla.

Pored toga, jagnjad treba da dobija vodu za piće od momenta kada počne da uzima suvu hranu.

Čista i sveža voda za dobro zdravlje ovaca

Voda za napajanje treba da bude čista i sveža, a zimi ne treba da bude zaleđena.

U nedostatku čiste vode može da se desi da ovce zimi uzimaju sneg, a leti piju iz ustajalih bara što je nepoželjno jer može da dovede do ozbiljnijih poremećaja zdravlja u vidu prehlada, infekcija i invazija.

Da do ovoga ne bi dolazilo potrebno je omogućiti ovcama da piju odgovarajuću vodu u dovoljnoj količini.

Najbolje je da ovce budu snabdevene vodom tako da mogu da je piju po volji.

To se može omogućiti korišćenjem automatskih pojilica u objektima za ovce, dok se na paši može omogućiti životinjama pristup do izvora ili vodotoka.

Pri tome je bitno da voda iz izvora ili potoka bude proverenog kvaliteta.

Ukoliko nije moguće obezbediti napajanje po volji ovce treba pojiti bar dva puta na dan, iako je bolje da to bude češće.

Voda se u tom slučaju daje posle hranjenja ili makar posle konzumiranja jednog dela obroka.

Pri tome je značajno napomenuti da se ovcama koje su pred jagnjenjem ili u periodu nakon jagnjenja ne sme dozvoliti da piju prevelike količine vode odjednom. Zbog toga se preporučuje da se ova grla napajaju češće sa manjim količinama vode.

Snabdevanje ovaca kvalitetnom vodom za piće u nekim našim krajevima može da bude ozbiljan problem, posebno u sušnim godinama. Međutim, ako se želi uspešna ovčarska proizvodnja ovaj problem se mora rešiti na odgovarajući način.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu