Ketoza metabolička bolest krava – simptomi, uzroci pojave, preventiva

krave na pasnjaku leze
Zdrava životinja u stadu znači uspešnu proizvodnju. Odgajivači goveda neretko ne prepoznaju neke metaboličke bolesti mlečnih krava.

Metaboličke bolesti su posledica grešaka u pripremanju i sastavljanju obroka. Pripadaju proizvodnim bolestima i najčešće se javljaju u pritajenom obliku, kod krava u vremenu zasušenja, a klinički se manifestuju neposerdno posle teljenja i u ranoj laktaciji.
 
O metaboličkoj boleti krava, ketozi, simptomima i preventivnim merama saznajemo više u tekstu koji je pripremio dipl. inženjer Miroslav Milivojević iz PSSS.
 

Ketoza metabolička bolest krava

 
Ketoza je kompleksna metabolička bolest krava koja se uglavnom javlja prvih 10-40 dana po telenju (treća nedelja po telenju je kritična).
 
Simptomi ketoze
 
Ketoze se karakteriše sledećim simptomima: gubitak apetita, gubitak telesne mase, tromost, loše stanje dlačnog pokrivača, miris daha krave na aceton, smanjenje proizvodnje mleka. Najbolja dijagnoza ketoze se postavlja na osnovu analize urina, mleka ili krvi na prisustvo acetona (posebno važno za subkliničku formu bolesti).
 

Uzroci pojave ketoze kod krava

 
Kad krava boluje od ketoze, količina glukoze u krvi joj je smanjena, a povećana je količina ketonskih tela.
 
Kako do ovoga dolazi? Krava u vreme telenja normalno ima smanjen apetit, što zbog dejstva hormona (estrogen), što zbog stresa, tako da ona počinje da koristi sopstvene telesne rezerve da bi podmirila povećane energetske potrebe tj. mobiliše se telesna mast koju organizam metaboliše u slobodne masne kiseline. Putem krvi slobodne masne kiseline dospevaju u jetru gde se pretvaraju u energiju potrebnu za rad mišića i vimena.
 
Za ovaj proces, jetra zahteva glukozu koju primarno dobija iz propionata, a on se sintetiše u buragu iz nerazgradivog skroba. Ukoliko krava ne unosi dovoljno hrane bogate u nerazgradivom skrobu, neće se sintetisati dovoljno propionata u buragu tako da će jetra slobodne masne kiseline konvertovati u ketonska tela (aceton i beta hidroksi butirat) koja se nagomilavaju u krvi i nastaje ketoza.
 
Efekti ketoze su smanjena proizvodnja mleka, opadanje plodnosti, opadanje imuniteta i sklonost krava ka sekundarnim obolenjima. Kad se nivo propionata u jetri poveća, automatski se smanjuje nedostatak energije i kao rezultat toga imamo veću aktivnost krave, bolji apetit i povećanu proizvodnju mleka
 

Prevencija       

Kod ketoze su važne sledeće preventivne mere:

– obezbediti kravama odgovarajuće obroke u periodu oko telenja
– hrana mora biti ukusna (ne sme biti buđava), sveža i čista
– obrok mora biti takav da je preživanje krava očuvano i dobro
– krave moraju uvek imati na raspolaganju dovoljno sveže vode za piće
– obezbediti kravama hraniva bogata sa nerazgradivim skrobom (zbog propionata)
– ako se propionat ne može obezbediti hranom, potrebno je preventivno kravama oralno davati propilen-glukol
– kondicija krava u periodu zasušenja i periodu telenja treba da je od 3-3.5
– odvojiti zasušene krave 2-3 nedelje pred partus u posebnu grupu
– obratiti pažnju na smeštaj krava (treba da je čisto), posebno klimatizaciju
– ne izlagati krave stresu
– brzo reagovati, tj. pozvati veterinara kad se primete prvi znaci bolesti

 

                                                                                   
Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede