Kako pravilno organizovati ishranu priplodnih ovaca

ovce jedu seno

Ovce su veoma prilagodljive različitim uslovima držanja i ishrane. Zato ih možemo gajiti u uslovima ekstenzivne, kao i intenzivne proizvodnje.

Kad je reč o ishrani ovaca odgovorni ovčari se trude da životinjama obezbede najbolju hranu.

U ovom tekstu o pravilnoj ishrani priplodnih ovaca u periodima oplodnje, bremenitosti i laktacije saznajemo više od Neđeljka Pipovića, dipl. inženjer poljoprivrede Poljoservisa.

Pravilna ishrana priplodnih ovaca

Potrebe priplodnih ovaca za hranljivim materijama su različite u zavisnosti od proizvodno-fizioloških faza u kojima se ova kategorija može naći.  

Period oplodnje – mrkanja

U periodu mrkanja 15-20 dana pre oplodnje, pored dobre paše, priplodnim grlima treba obezbediti 100-200 grama kvalitetne koncentrovane smeše.

Period bremenitosti

U prva tri meseca bremenitosti zahtevi su nešto veći u odnosu na period mrkanja.

Ovaj obrok sastoji se od:
• Dobra paša,
• Dodati 200-300 grama kvalitetnog koncentrata,

U drugoj fazi bremenitosti (60 dana pre jagnjenja), kod ovaca potrebe za hranljivim materijalima se znatno povećavaju jer je tada intenzivan porast ploda u njihovoj utrobi.

U ovoj fazi bremenitosti ovcama treba obezbediti:
• 1,5-2 kg kvalitetnog sena (livadskog ili lucerkinog);
• 1,5-2 kg sočnog hraniva;
• (1,5-2 kg kvalitetne silaže);
• 300-400 grama koncentrata;

Period laktacije

U vreme jagnjenja (januar – februar), ovce se drže u staji, a njihove potrebe za sočnim hranivima su povećane. Obrok koji bi podmirio njihove potrebe za taj period bio bi ovakav:
• 1,5-2 kg livadskog sena;
• 200 grama koncentrata;
• 1 kg stočne repe;
• 15 grama mineralnih materija.
Dve nedelje nakon jagnjenja, obrok im treba pojačati:
• 1,5-2 kg livadskog sena,
• 1-2 kg silaže (1-1,5 kg stočne repe);
• 400 grama koncentrata (ovcama koje doje blizance i do 600 grama);

Sastav smeše koncentrata za ovce u laktaciji I:

• Kukuruzna prekrupa …………………………. 31 %
• Ječmena prekrupa ……………………………..   8 %
• Pšenične mekinje ……………………………..   13 %
• Suncokretova sačma ………………………….  11 %
• Lucerkino brašno ………………………………    7 %
• Suvi repini rezanci …………………………….  28 %
• Stočna so ………………………………………….     1 %
• Vitaminski mineralni dodaci ……………….    1 %
• Ukupno……………………………………………  100 %

Sastav smeše koncentrata za ovce u laktaciji II:

• Kukuruzna prekrupa ……………………… 39 %
• Ječmena prekrupa …………………………    9 %
• Pšenične mekinje …………………………    14 %
• Suncokretova sačma …………………….    10 %
• Lucerkino brašno …………………………      9 %
• Suvi repini rezanci ……………………….     17 %
• Stočna so …………………………………….       1 %
• Vitaminski mineralni dodaci ………….      1 %
• Ukupno………………………………………….100 %

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?