Kako obezbediti najbolje uslove za prezimljavanje goveda

stajaa

Životinjama, koje tokom zime držimo u zatvorenim prostorima, moramo obezbediti dobre uslove za prezimljavanje.

O tome na koji način to i da uradimo saznajemo više od Gordane Aćimac, savetodavca za stočarstvo iz PSS Zrenjanin.

U zimskim mesecima temperatura vazduha u stajama neznatno je viša od spoljašnje temperature. Funkcija staje je da zaštiti životinje i njihova mesta za odmor, odnosno, ležišta i krmni sto od hladnog vetra, promaje, kiše i snega.

Telesna temperatura mlečnih krava je od 38- 39 oC, a na nju utiču klimatski uslovi okoline. Goveda su puno osetljivija na visoke, nego na niske temperature, a na njih povoljnije utiče suv i hladan vazduh u stajama, za razliku od vlažnog i toplog koji je nepovoljniji. Što krava ima veću proizvodnju mleka više joj odgovaraju niže temperature.

Glavni problem koji se javlja u mnogobrojnim stajama je prevelika količina vlage koja u kombinaciji s toplotom deluje na smanjenje proizvodnje mleka. Ukoliko su klimatski uslovi u stajama slični onima na otvorenom prostoru, taj problem nestaje. Zato držanje goveda u stajama treba da bude u skladu s potrebama životinje. No, čim se živa u termometru spusti ispod 0 oC u mnogim stajama za krave mogu nastati problemi.

Važni: ventilacija, napajanje, hrana, čistoća

U zimskim mesecima životinjama je važno obezbediti sledeće:

 Dobra ventilacija – preko potrebna za snabdevanje životinja svežim vazduhom, odnosno dovoljnom količinom kiseonika, kao i za odstranjivanje svih štetnih gasova od kojih su najvažniji ugljen dioksid i amonijak, te odstranjivanje vodene pare i toplote koju životinje izlučuju u spoljnu sredinu. Dobra ventilacija na taj način doprinosi sprečavanju bolesti, a osigurava svež i suv vazduh.

Ukoliko u stajama ne postoje ventilatori ulazak svežeg vazduha treba obezbediti kroz vrata i prozore. Neophodno je redovno čistiti prostirku. Novija rešenja farmi predlažu staje bez jednog zida, a u slučaju hladne zime i vetra taj deo se može zazidati balama slame i tako obezbediti ulazak vazduha koji nije preterano hladan.

– Dobro napajanje stoke – izolovati spoljašnje vodovodne cevi kako ne bi došlo do smrzavanja. Sada postoje rešenja termopojilica sa kuglicama koje omogućavaju zagrevanje vode bez potrošnje struje.

– Obezbediti dovoljne količine hrane – posebno paziti da u hranilice ne dospe zaleđena kabasta hrana (silaža, repin rezanac…), već potrebne količine uveče pripremiti kako bi temperatura hrane do jutra bila kao i temperatura u staji.

– Boksovi treba da ostanu suvi – mokre površine za ležanje povećavaju gubitak toplote, a time raste i opasnost od oštećenja vimena. Stoga bi se zimi prostirka morala redovno menjati. Razvoj bakterija  omogućava veća razlika u temperaturi između prostirke i telesne temperature životinje za oko 4 oC . Ukoliko se grla slobodno kreću, ili prolaze hodnicima na mužu, održavati puteve čistim i suvim, posuti ih peskom da ne bi došlo do klizanja životinja.

– Vimena da budu čista i suva – koristiti pamučne krpe ili ubruse za jednokratnu upotrebu kojima treba izvršiti suvo pranje vimena.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?