Nis agro


Fito farmacija

LG Seeds
hranjenje krava

Ishrana sveže oteljenih krava

Za dobru laktacijsku proizvodnju mleka, kao i za dobru perzistenciju laktacije, od velike je važnosti sam početak laktacije

hranjenje krava

To je specifičan period kada treba ispuniti određene uslove.

Na samom početku laktacije obrok treba da sadrži nešto manje vlakana i proteina, a visok sadržaj energije kako bi se stimulisala proizvodnja mleka i ujedno izbegao pad kondicije grla. Izborom vrsta hraniva i češćim hranjenjem treba nastojati da se što pre postigne maksimalno dnevno konzumiranje hrane.

Treba koristiti hraniva dobrog kvaliteta, a izbor sirovih vlakana da bude dovoljne dužine zbog odgovarajuće stimulacije rada buraga. Hranu nuditi kravama više puta u toku dana. Na taj način utiče se na apetit krava, povećava se konzumiranje hrane i unos suve materije.      

Hranu treba ostavljati na hranidbenom stolu ili u jaslama i nakon hranjenja. I to je način da se poveća konzumiranje hrane uz napomenu da se u manjoj meri povećava i rastur hrane. Ovo je posebno važno u toku zimskih meseci kada se deo unete energije koristi za održavanje telesne temperature.

Pored češćeg davanja hrane, kravama treba omogućiti da uvek imaju pristup svežoj vodi za piće. I tu se preporučuje, ako je moguće, da se kravama u prvim satima posle telenja ponudi blago zagrejana voda, jer se i na taj način povećava konzumiranje hrane.

Poenta ishrane u ovom periodu je da se što pre postigne maksimalni dnevni unos hrane, odnosno, suve materije. To podrazumeva, imajući u vidu prethodne napomene, da obrok bude dobro izbalansiran sa dovoljno sirovih vlakana radi stimulacije rada buraga i samim tim većeg unosa suve materije. Koncentrovani deo obroka, kao dodatak kabastom delu, mora biti dobro izbalansiran, što može da ima uticaj na obnovu papila buraga i bolje iskorišćavanje hranljivih materija.

Autor: Zoran Nikolić dipl. inž.

psss.rs

PROČITAJTE I Ishrana krava pred teljenje

Ostavi komentar

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

med proizvodi

Festival meda u Zrenjaninu od 11. do 13. oktobra

Trodnevni Festival meda u Zrenjaninu petnaesti put ...
Detaljnije