Ishrana mlečnih krava na farmi – Podela hrane i korišćenje mikserice

ishrana krava

Ishrana mlečnih krava je važan faktor u proizvodnji kvalitetnog mleka, a na koji proizvođač mleka može pozitivno da utiče.

Pravilna ishrana krava, uz poštovanje ostalih faktora u proizvodnji mleka, uslov je za pravilan rast laktacijske krive i njeno zadržavanje na maksimumu u što dužem periodu. O tehnologiji ishrane mlečnih krava na farmi piše Dragoljub Krajnović, savetodavac PSSS Beograd.

Ishrana mlečnih krava na farmi

Krave su ishrambeno aktivne oko 16 sati dnevno. Utvrđeno je da približno polovinu svog dnevnog vremena konzumiraju, a preostali deo vremena provedu preživajući hranu. U svakom trenutku bar 50% krava koje leže moraju da preživaju. Po proceni proces preživanja mora da bude i 90% na dva sata posle hranjenja.

Efektivna vlakna

Udeo vlakana u konzumiranoj hrani (hranivima) moraju da budu adekvatne dužine. Vlakna koja dospeju u burag ne treba da budu kraća od 0,6 cm, a to opet znači da kabasta hraniva u obroku ne treba da budu kraće seckana od 4 cm. Međutim, ne treba da budu ni duža od 7 cm, jer tada krave probiraju ukusnija hraniva iz miksa.

Podela hrane

Krave su veliki probirači hrane i zato je najbolje ako se ishrana može organizovati po principu kompletnih miksovanih obroka. Takav pristup podrazumeva da se pomešaju sva hraniva, i kabasta i koncentrovana, pomoću miks prikolica.

Iako je to najbolje rešenje, ovo je skupa oprema, i nema opravdanja da se koristi u stadima manjim od 50 krava. Međutim, postizanje neke veće proizvodnje mleka, bez ovakvog pristupa je diskutabilno. Neophodna je i adekvatna mehanizacija za manipulaciju stočnom hranom.

ishrana mlecnih krava

Ishrana mlečnih krava korišćenjem mikserice

Punjenje mikserice

Prvo se ubacuje kabasta a potom koncentrovana stočna hrana. Kod kabaste hrane, prvo se ubacuju suvlja a potom vlažnija stočna hraniva. Poseban oprez je potreban kod balirane stočne hrane – seno, senaža. U takvim slučajevima potrebno je da utovarna mehanizacija rastrese balu pre utovara i da se ukloni manila.

Mešanje hraniva u mikserici

Miksovanje treba da traje do 10 minuta ali to zavisi i od:

  • preporuka proizvođača (broj obrtaja 1000-1500/min.),
  • količine hrane,
  • sadržaja suve materije,
  • oštrine noževa mikserice,
  • ispravnosti puža,
  • usitnjenosti hraniva itd.

Da bi se došlo do pravog vremena potrebno je dosta strpljenja i iskustva. Efekat se vidi po kvalitetu miksa. Miks ne sme biti previše usitnjen, jer tada hrana brzo prolazi kroz sistem organa za varenje, smanjuje se svarljivost i optimalna funkcija buraga i automatski dolazi do pada količine mleka i smanjenja sadržaja mlečne masti, saveti su Krajnovića (psss.rs).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede