Ishrana koza u laktaciji

koze

Neophodno je da hrana koju dajemo ojarenim kozama podmiri potrebe normalnog funkcionisanja organizma životinje kao i proizvodnju mleka.

Na ishranu koza tokom laktacije utiče više faktora kao što su: telesna masa i kondicija koza posle jarenja, rasni sastav, sistemi držanja i organizacija ishrane, mlečnost grla, broj jaradi koja sisaju, sastav mleka i uslovi držanja.  

Kako najbolje organizovati ishranu ojarenih koza savetuje Dragoljub Krajnović, diplomirani inženjer Poljoprivredne stručne službe.

Ishrana koza u laktaciji

Odmah posle jarenja kozi treba dati mlak napoj od pšeničnih mekinja. U toku prvih 24 časa koza na raspolaganju treba da ima manje količine kvalitetnijeg sena (obično lucerkino ili livadsko).

Prva dva, tri dana posle jarenja, obrok se i dalje sastoji od manjih količina sena, uz dodatak koncentrata u količini od 100 gr po grlu dnevno. Dnevna količina koncentrata postepeno se povećava kako bi od petog do sedmog dana posle jarenja, dostigla količinu od 400 – 500 gr dnevno.     

Koliko koncentrata    

Količina i sastav koncentrata zavise od količine i kvaliteta kabastih hraniva, kao i broja jaradi koja sisaju kozu. Kozama manje mlečnosti i koje doje jedno jare, pored kvalitetnog sena deteline ili lucerke, treba obezbediti prekrupu sastavljenu od smeša žitarica (kukuruz, ječam, ovas, pšenica i dr.). 

Za koze koje luče veće količine mleka i pri tome doje 2 do 3 jareta, pored kvalitetnog sena potrebno je obezbediti smešu koncentrata sa dodatkom nekog proteinskog hraniva.

U prvih mesec i po dana laktacije postoji potreba za prihranjivanjem koza sa smešama koncentrata. Nakon toga, količinu koncentrata treba postepeno smanjivati, tako da sa 2 – 2,5 meseca posle jarenja, više nema potrebe za njihovim korišćenjem, ukoliko je seno dobrog kvaliteta. Ovo je naročito slučaj ukoliko se koze drže i hrane na kvalitetnim pašnjacima. U toku zimskog perioda, posle 10-tak nedelja laktacije, obrok se može sastojati od kvalitetnog sena i određenih količina (1 – 2 kg) korenasto-krtolastih hraniva.      

Da bi se odredila količina smeše koncentrata koju treba dati kozama u obroku, prvo treba utvrditi nivo proizvodnje mleka, količinu i kvalitet unetih kabastih hraniva, apetit i stanje ugojenosti.         

Mršavim kozama, sa visokom proizvodnjom mleka, treba obezbediti pristup senu ad libitum (po volji) i zrnastu hranu prema stanju apetita.

Kozama koje se nalaze u središnjem delu laktacije i koje su dobro ugojene, treba obezbediti dovoljne količine sena, tj. ad libitum, kao i dodatak od 450 g smeše koncentrata na 1,5 kg proizvedenog mleka (odnos koncentrat:proizvedena količina mleka je 1:3). Kod koza u kasnoj laktaciji, ovaj odnos ne bi trebao da bude veći od 1:5.         

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede