curke 2

Ishrana ćuraka u periodu tova

Domaća ćurka se gaji u svim krajevima Srbije u manjem broju na seoskim domaćinstvima. U zavisnosti od kraja u kome su uzgajane, uslova držanja i ishrane oformljeni su i

curke 2

pojedini sojevi (jagodinski, palanački, dobrička). Treba posebno istaći i apostrofirati da svaka selekcijska organizacija za hibrid koji proizvodi u uputstvu za tov ćuraka daje odgovarajuće normative ishrane.

Ali ono čega se treba pridržavati je sledeće – za ishranu tovnih ćuraka u intezivnom sistemu koristi se hrana u obliku peleta. U prve 4 nedelje prečnik peleta treba da je manji od 2mm, a kasnije 3,2 mm. Pošto su ćurke zrnojedi, u njihovoj ishrani treba izbegavati brašnaste smeše. 

Primer potpune smeše za ćurke u porastu i tovu:

– Kukuruz                                38,00%
– Stočno brašno                         5,00%
– Sojina sačma                          36,00%
– Riblje brašno                            9,00%
– Krmni kvasac                            5,00%
– Sojino ulje                               2,60%
– Metionin                                  0,10%
– Di-Ca-fosfat                              1,60%
– Stočna kreda                           1,10%
– Stočna so                                0,30%
– Premix                                    1,00%
– Min-A-Zel plus                           0,30%

Za napajanje mora se obezbediti čista, hemijski i bakteriološki čista voda za piće. Ćurke troše vodu približno dvostruko više nego što pojedu hrane, mada u vrelim letnjim danima potrošnja vode može biti i znatno veća. 

Autor: Slavko Mladenović, dipl. inž.

psss.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu