oranje 211

Zašto je oranje značajno za prolećnu setvu i kada je optimalno vreme za ovu operaciju

Održati zadovoljavajuću strukturu obradivog zemljišta prioritet je odgovornog poljoprivrednika. Zato je važno uraditi oranje.

Pravilna obrada zemljišta je izuzetno značajna jer ona treba da održi i popravi njegovu strukturu, fizičko-hemijska i mikrobiološka svojstva. Smena useva u toku godine u intenzivnoj proizvodnji, intenzivno đubrenje i navodnjavanje narušavaju strukturu i smanjuju plodnost zemljišta.

Osnovna obrada zemljišta je veoma važna, jer od kvalitetno uređenog oranja zavisi blagovremena i kvalitetna prolećna setva.

Oranje treba obaviti u toku jeseni i zime i to što ranije. Ukoliko se ne stigne, onda što ranije u proleće.

O značaju zimskog oranja i određivanju fizičke zrelosti zemljišta za obradu saznajemo više od Valentine Aleksić, dipl. inž. melioracija zemljišta i voda iz PSSS ”Agroznanje Zaječar“.

Oranje se, po mogućstvu, obavlja odmah nakon završetka jesenje berbe. Međutim velika većina naših poljoprivrednika ne uspeva da to ostvari na vreme, što ne znači da treba čekati proleće. Svaki dan ili period lepog vremena treba iskoristiti. Preporučuje se čak i oranje po snegu. Ukoliko je snežni pokrivač mali, nekoliko santimetara i ako zemljište nije smrzlo dublje od 5-6 cm.

Dubina oranja treba da bude 25 cm, a za šećernu repu do 35 cm.

Na težim zemljištima dubina oranja je veća, a na lakšim plića. Oranje ne treba izvoditi u ovom periodu jedino na peskovitim zemljištima i parcelama koje se nalaze na većim strminama.

Zašto je bolje zimsko oranje

Prednosti zimskog oranja ogledaju se u stvaranju bolje strukture zemljišta (mrvičasata) usled dejstva mrazeva. U zemljištu se akumulira veća količina zemljišne vlage jer u ovom periodu imamo najviše padavina. Veća akumulacija vlage je jedan od glavnih uslova što na zasejanim parcelama gde je obavljeno jesenje (zimsko) oranje imamo znatnije povećanje prinosa.

Sledeća prednost je da imamo bolju mineralizaciju žetvenih ostataka što utiče na bolje biološke osobine zemljišta. Prilikom oranja na površinu izbacujemo korenove korovskih biljaka koji će usled niskih temperature izmrznuti i na taj način smanjujemo zakorovljenost.

Kada na vreme obavimo ovu agrotehničku meru stvaramo uslove da u proleće predsetvenu pripremu zemljišta obavimo lakše, ranije i kvalitetnije, a setvu sprovedemo u optimalnom roku. Sve ove prednosti koje su navedene u korist jesenjeg dubokog oranja na kraju rezultiraju povećanjem prinosa prolećnih kultura za 20 do 30 %.

Oranje u proleće obaviti što ranije  

Ukoliko oranice ipak ostanu za prolećnu obradu, onda to treba preduzeti što ranije, jer je jedan od glavnih zadataka da se sačuva vlaga sakupljena tokom zime i proleća, a u isto vreme i da se osposobi za akumuliranje novih količina vlage.

Zbog toga u proleće treba birati najpovoljniji momenat za pristupanje obrađivanju. Ne sme se orati suviše vlažno zemljište, jer će se ono osušiti i stvrdnuti do te mere da se nakon toga ne mogu preduzeti nikakvi dalji radovi. Ukoliko je zemljište ekstremno suvo, treba sačekati kišu, da bi omekšalo i onda orati. Dubina prolećnog oranja ne treba biti veća od 20 cm.

Određivanje fizičke zrelosti zemljišta za obradu

Da bismo odredili optimalno vreme za oranje pristupićemo sledećem:

  • Uzećemo malo zemlje u ruku i pokušati da napravimo grudvu.
  • Ako se formira slepljena grudva znak je da je zemljište suviše vlažno, suprotno, ako se ne može formirati grudva onda je zemljište presuvo.
  • Ukoliko se formirana grudva ispusti iz ruke sa visine od jednog metra i prilikom udara o tlo raspadne to je znak da se zemljište nalazi u stanju fizičke zrelosti za obradu.

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu