Šturost klasova "kosi" ovogodišnji rod pšenice

U usevima pšenice zabeležen je visok procenat šturih, nenalivenih zrna u klasovima.

Ovo je posledica ostvarene infekcije patogenom prouzrokovačem šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum) u fenofazi cvetanja.

Zaraženi klasovi su blede boje na kojima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive. Zrna na takvim klasovima su štura.

Najkarakterističniji simptom je da klasovi ostaju uspravni, odnosno ne povijaju se pod težinom zrna.

Vizuelnim pregledima useva merkantilne i semenske pšenice simptomi šturosti klasova pšenice registrovani su kako na netretiranim, tako i na tretiranim usevima pšenice, navode zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS) više Regionalnih centara.

Visoki procenti napada su posledica povoljnih uslova za ostvarenje infekcija pomenutim patogenom u vreme cvetanja pšenica. 

Procenat zaraženih klasova se, u zavisnosti od sortimenta, kreće i do 60 %.

Na intenzitet pojave ovog oboljenja osim vremenskih prilika, podsećaju zaštitari PIS-a, utiče i niz faktora, kao što su osetljivost sortimenta, plodored, izbalansirano đubrenje itd. 

Zaraza umanjuje prinos i kvalitet

Štete od gljive se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna.

Fusarium graminearum ima sposobnost da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?