Sprečiti ptice da nanose štete usevima i plodovima

Veliki broj ptica je koristan. Ipak, neke od njih nanose štete u voćnjacima, povrtnjacima ili u ratarskim usevima.

Kako zaštiti useve od ptica saznajemo od Svetlane Šućurević iz PSSS.

Ptice iskopaju posejano seme

U proleće, nakon setve, fazan, gačac, vrane, divlji golub i druge vrste ptica iskopavaju posejano seme, klijance i otkidaju vrhove mladih biljaka, čime remete zadati sklop i direktno utiču na prinos zrna. Na primer, u vreme nicanja, jedan fazan dnevno izvadi, u proseku, 15-20 g semena.

Štete u kukuruzištima

U drugom delu vegetacije, ptice oštećuju klipove kukuruza od mlečne zrelosti pa do punog sazrevanja.

Štete na kukuruzu, u periodu mlečnog zrenja, od poljske vrane (gačac), na primer, mogu iznositi i do 300 kg/ha.

Na manjim parcelama prinosi, ne retko, bivaju i prepolovljeni i tada se oštećeni klipovi nalaze nepravilno razbacani po čitavom polju.

Na velikim parcelama obično bivaju oštećeni klipovi u nekoliko prvih ivičnih redova.

Najviše su ugroženi usevi u blizini naselja i šuma, i uopše, u rejonima gde se smenjuju obradive površine sa pošumljenim terenima.

Ptice ne ubijati!

Da bi se umanjile i sprečile štete, ptice ne treba ubijati, nego proterivati sa useva, koristeći razne raspoložive mere.

U svrhu odbijanja ptica, na manjim površinama koriste se razni zvučni signali i strašila u obliku čoveka ili ptica grabljivica, zatim razvučene plastične trake iznad useva, obojene srebrnasto ili žuto i dr.

Štete od ptica na usevima, pre svega od fazana, mogu se umanjiti i rasturanjem zrna kukuruza ili drugog zrnevlja po ivicama parcela. Ova mera se povremeno ponavlja, sve dok ne prođe opasnost po biljke.

Veoma je loša i neprihvatljiva praksa da se za ovu svrhu koristi tretirano seme  otrovnim preparatima, jer ovim putem, usled trovanja ptica, lovne i druge  divljači, dolazi do šteta nesagledivih razmera.

Semena sa repelentima za ptice

Na parcelama gde su česte štete u početku vegetacije preporučuje se setva tretiranog semena sa repelentima za ptice.

Za ovu svrhu, u našoj zemlji je registrovan preparat na bazi metiokarba (Mesurol FC -500, u količiniI 1,01  na 100 kg semena).

Osim toga, zasejano seme koje je tretirano insekticidima deluje, takođe, u izvesnoj meri, odbijajuće na ptice. Takvo seme, prilikom setve, zbog mogućeg trovanja ptica i divljači, nikako ne sme ostati na površini zemljišta.

Manjim štetama od ptica doprinose i sve mere koje pospešuju brzo klijanje i nicanje i prolaženje klijanaca kroz osetljive faze razvoja (dobra priprema zemljišta, što kraći rok setve, setva na optimalnu dubinu, ujednačeno i brzo nicanje i drugo).

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu