Setvu uljane repice obaviti deklarisanim semenom

uljana repica polje Madjarska
Kiše koje su najavljene za prvu polovinu septembra omogućiće dalju pripremu zemljišta i samu setvu uljane repice u optimalnom roku.

Poslednjih godina raste zainteresovanost ratara da se bave proizvodnjom uljane repice. Razlozi su višestruki.
 
„Osnovni razlog zbog kog se proizvođači odlučuju za setvu uljane repice jesu stabilna i relativno visoka cena, kao i sigurno i stabilno tržište za ovaj proizvod. Osim toga agrotehnički, agroekolški značaj uljane repice, kao i povećanje rentabilnosti gazdinstva kroz ravnomerno i stalno upošljavanje ljudstva i mašina, jer se repica u svojim najvažnijim tehnološkim operacijama ne poklapa sa drugim usevima, predstavljaju ključne razloge za njeno gajenje“, kaže dr Ana Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 2018. godine u jesenjoj setvi je zasejano 34.104 hektara uljane repice.

U odnosu na konačne rezultate jesenje setve u 2017. godini rezultat predstavlja smanjenje od 17,2 % (konačni podaci o požnjevenim površinama Republički zavod za statistiku objaviće 25.9. 2019.).

Procenjena žetvena površina je oko 20.000 ha.

Prinos je izuzetno varirao u zavisnosti od vremenskih uslova, lokaliteta i primenjene agrotehnike i kretao se od 1,5 do 4 t/ha.

Dobar prinos uljane repice uz setvu deklarisanog semena u optimalnom roku

Na dinamiku i obim ovogodišnje setve uticaće padavine u periodu pripreme za setvu i same setve u ovoj vegetacionoj sezoni.

„Tokom leta je bilo padavina koje su omogućile proizvođačima da nakon skidanja strnih žita, a to su najvažniji predusevi uljane repice, izvrše ljuštenje, a u mnogim slučajevima i osnovnu obradu i zatvaranje brazde. Kiše koje su najavljene za prvu polovinu septembra omogućiće dalju pripremu zemljišta i samu setvu uljane repice u optimalnom roku“, kaže naša sagovornica.

U institutu za ratarstvo i povrtarstvo ima dovoljno semena za setvu uljane repice u sezoni 2019/20.

Kao rezultat intenzivnog i dugogodišnjeg oplemenjivanja u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo formiran je sortiment za setvu u narednoj vegetacionoj sezoni, namenjen za konvencionalni i organski tip proizvodnje.

„Sorte Zlatna, Zorica, Jasna i Anna su u prethodnim godinama pokazale odlične rezultate, visoke prinose semena i ulja vrhunskog kvaliteta. Adaptirane su na naše uslove proizvodnje i otporne na promenljive uslove i duge tople periode u jesen, tako da ne prelaze iz vegetativne u generativnu fazu pre zime, odnosno nema pojave stabla koje izaziva opadanje otpornosti na niske temperature. Intenzivan porast u proleće, kao i rano i ujednačeno cvetanje, ostavljaju dovoljno vremena da se formira i dobro nalije zrno. Pravilan i blagovremen prolazak kroz fenofaze u sazrevanju omogućava da usev bude spreman za žetvu i realizuje pun genetski potencijal za prinos i kvalitet pre žetve pšenice. Na taj način se rentabilnije koristi mehanizacija i drugi resursi u proizvodnji na gazdinstvu“, podseća Marjanović Jeromela.

Prvi domaći hibrid ozime uljane repice NS RAS uveden je u komercijalnu proizvodnju 2017. Ima brži tempo rasta u ranijim fazama razvoja useva, što u proizvodnji omogućava i nešto kasniju setvu, odnosno više vremena za kvalitetnu pripremu zemljišta. Nešto je bujniji i stvara više suve materije, posebno u fazi posle cvetanja, što se odražava i na prinos semena. Takođe, odlično podnosi klimatski stresne uslove i veoma je adaptibilan.

Preduslovi uspešne proizvodnje: optimalni rokovi setve, sklop biljaka i deklarisano seme 

Optimalni rokovi za setvu uljane repice su kraj avgusta i prva polovina septembra, pa i nešto kasnije.

Dovoljne količine vlage u optimalnom vremenu setve dovode do nicanja useva za 4–6 dana.

Treba izbegavati ranije, ali i kasnije rokove setve.

Prerana setva dovodi do prebujnog, osetljivog useva, koji može da počne sa rastom u stablo i loše podnosi niske temperature tokom zime, što dovodi do smanjenja sklopa, a time i oslobađanja prostora za razvoj korova itd.

Prekasna setva uzrokuje nedovoljnu razvijenost biljaka pred zimsko mirovanje, sa malo rezervnih materija u korenu i stablu. Takve biljke lakše izmrzavaju i teže se regenerišu, kasne u porastu i po pravilu daju lošiji prinos.

Sklop biljaka na polju treba da bude optimalan, preporučen od strane semenske kuće i oplemenjivača, kreatora sorte.

Preredak sklop daje jače razgranate biljke, ali i otvara prostor za razvoj korova.

Pregust usev rezultira slabijom, tanjom stabljikom sklonom poleganju.

Setvu treba obaviti u optimalnom roku, plitko, na 2-3 cm dubine.

Nakon setve, ako za to postoje uslovi treba navodnjavati ili valjati.

Repica se seje u redove sa razmakom od 20-30 cm. U našim agroekološkim uslovima smatra se da 70 % zasejanih semena iznikne, a da u toku zime propadne do 30 %.

Potrebna količina semena, zavisno od sorte, kreće se od 4-5 kg/ha i treba osigurati 70-85 biljaka po m2 posle nicanja ili 55-65 biljaka po m2 u žetvi.

Kvalitetno, deklarisano seme je osnovni preduslov uspešne proizvodnje.

O prednostima gajenja uljane repice 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?