uljana repica 22

Setva uljane repice i potrebna količina semena za optimalan sklop

Na našim poljima ratari sve češće seju uljanu repicu. Ukoliko ste se odlučili da je proizvodite podsećamo kako uspešno da obavite setvu i koja formula služi za izračunavanje količine semena za optimalni sklop biljaka.

Najvažnije je da za setvu koristimo kvalitetno seme, jer je u njemu potencijal za prinos.

U našim agroekološkim uslovima optimalni rok za setvu uljane repice je u periodu od prvog do dvadesetog septembra. Setvu obaviti u redove sa međurednim razmakom 20-30 cm. Na prinos semena nepovoljno utiče i prerana i prekasna setva.

Prerana ili prekasna setva uljane repice

Prerana setva može usloviti razvoj prebujnog useva. Biljke će tokom jeseni izdužiti stabljike i kao takve biće neotporne na zimske uslove.

Prekasna setva podrazumeva da biljke u zimu ulaze nedovoljno razvijene, sa malo rezervnih materija u korenu i stablu, pa lakše izmrzavaju. Regeneracija ovakvih biljaka u proleće je sporija.

uljana repica mlada

Uspešna setva uljane repice podrazumeva optimalan sklop 

Za optimalan sklop neophodno je da se za svaku sortu odredi potrebna količina semena za setvu, a to se postiže primenom sledeće formule:

 Ks= Bb x M x 100 / K x Č

Ks = količina semena, 

Bb = broj biljaka na m2, 

M = masa 1000 semena u gramima, 

K = klijavost,        

Č = čistoća 

Zavisno od sorte potrebno je upotrebiti 2,5-3,5 kg semena po hektaru. Ova količina semena treba da obezbedi 60-65 biljaka na m2 posle nicanja ili 50-55 biljaka na m2 u žetvi.

Veoma sitno seme uljane repice uslovljava i dubinu setve koja se kreće 1,5-2,5 cm.

seme uljane repice

Važno je znati da uljanu repicu ne treba sejati posle gorušice, suncokreta, soje, graška, mahunarki i deteline, jer je podložna bolestima i insektima koji prezimljavaju u ostacima tih kultura.

Dobri predusevi su strna žita, rano povrće, rani krompir.

I još nešto: setveni sloj treba da bude sitnomrvičast, jer je i seme sitno, te treba izbegavati setvu u sveže poorano zemljište.

SAZNAJTE I KOJE SU PREDNOSTI GAJENJA ULJANE REPICE

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?