Sejani travnjaci daju više ako se pravilno đubre – Nekoliko saveta

poremecaji kod goveda 1

Sejani travnjaci se mogu koristiti putem ispaše, košenjem i za spremanje senaže i silaže.

Kvalitetan sejani travnjak može u našim uslovima dati do 10 t/ha sena ili do 50 t/ha zelene mase, što može biti značajna baza za kvalitetnu ishranu stoke.

Ako želimo kvalitetan sejani travnjak, sa maksimalnom eksploatacijom, đubrenje treba prilagoditi leguminoznoj vrsti, kako bi se ona što duže zadržala u smeši.

Nisu iste vrste i norme đubrenja svake godine, iz razloga što se sa godinama iskorišćavanja menja i sadržaj komponenti u smeši, a samim tim i vrste i norme primenjenih đubriva, napominje Violeta Veličković, dipl. inž. poljoprivrede PSSS Beograd.

Đubrenje u godini zasnivanja

Upravo zbog baziranja đubrenja na leguminoznoj komponenti u smeši, u godini zasnivanja najveću pažnju treba obratiti na P i K iskustveno. Norme ovih đubriva ne bi trebalo da u godini zasnivanja prelaze 60 kg/ha.

Prilikom doziranja azota, podseća Veličković, u godini zasnivanja travnjaka treba imati u vidu dve stvari:

  1. ne treba dati veliku količinu azota, jer bi tada trave brzo potisnule leguminoze iz smeše a to nam nije cilj,
  2. leguminoze imaju sposobnost vezivanja atmosferskog azota i na taj način ga unose u zemljište.

Iskustveno ta doza azota koja se primenjuje u godini zasnivanja travnjaka trebalo bi da bude između 30-50 kg/ha.

Sejani travnjaci u narednim godinama

Kasnijih godina, kako se smanjuje udeo leguminoza u smeši trebalo bi primenjivati NPK hraniva u kojima je odnos 2,3:1:1.

Prihranjivanje sejanih travnjaka

Kod prihranjivanja sejanih travnjaka treba posebnu pažnju obratiti na sledeće:

– ako je vegetacioni period travnjaka duži potreba za prihranjivanjem je veća

– i što je udeo leguminoza u smeši veći potreba za prihranjivanjem je manja.

Praktično, ako imate 3 otkosa godišnje, 1/3 planiranog azota dodate posle prvog otkosa, nikako posle drugog ili trećeg.

Takođe, ako Vam je udeo leguminoza u smeši 30% i više ne treba prihranjivati, a ako je 20-30 % treba dodati putem prihranjivanja ne više od 30 kg/ha azota, ukazuje savetodavac Veličković (PSSS).

Preporučujemo: Kako komponovati smeše leguminoza i trava

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?