Preporuke za jesen – Ekoplant, prirodno iz Rusije

Ekoplant d.o.o. preporučuje paletu svojih proizvoda za primenu na semenu ili u usevu u toku jeseni.

Preporuke za ratare i voćare 

Pšenica i ječam

Preporučujemo obradu semena ozime pšenice i ječma preparatima SILIPLANT UNIVERZALNI ili CITOVIT, da bismo postigli bolje klijanje, nicanje i razvoj u početnim fazama. Obrada semena se vrši sa 60 ml preparata po toni semena.

U ranoj fazi razvoja biljke preporučujemo CIRKON, za bolje bokorenje.

Ukoliko se u fazi nicanja produži period lepog vremena i može doći da biljke zbog toga uđu u zimu prevelike, preporučujemo primenu biostimulatora EPIN-EKSTRA (50 ml/ha), koji će povećati sadržaj suve materije i šećera u ćelijama, smanjiti sadržaj vode i sprečiti izmrzavanje i propadanje biljaka.

Ukoliko je kasnija setva, a najavljuju se niske temperature, i preti opasnost od izmrzavanja tek izniklih biljaka, takođe preporučujemo primenu EPIN-EKSTRA (50 ml/ha).

Seme obrađeno preparatom SILIPLANT UNIVERZALNI (levo od drveta)

Uljana repica

U ranoj fazi razvoja uljane repice preporučujemo CIRKON (50 ml/ha), za bolje ukorenjavanje, sigurnije prezimljavanje i manju osetljivost na prouzrokovače bolesti i štetočine. Ako je došlo do napada insekata i prouzrokovača bolesti, onda preporučujemo CIRKON uz pesticidni tretman, da bi poboljšali dejstvo i takođe podigli imunitet biljke.

Primena EPIN-EKSTRA pomaže kod lošeg nicanja, loših vremenskih prilika u tom periodu, a takođe i kod prekasne setve, kad biljke ulaze u zimu nedovoljno razvijene, sa malo rezervnih materija, ili kod prerane setve kada biljke ulaze u zimu prevelike i lakše izmrzavaju, pa se sporije regenerišu u poleće i kasne u porastu.

Da bi sve ovo prevazišli jer to utiče na prinos, savetujemo primenu biostimulatora EPIN-EKSTRA.

Problemi u voćarstvu

U periodu kada su niske temperature i mraz pretili da smanje rod, biostimulator EPINEKSTRA je primenjivan kako bi pomogao u ovim veoma stresnim uslovima. Primenom preparata EPIN-EKSTRA, proizvođači su svoj usev su zaštitili od mraza i niskih temperatura (do -4°C). Dosta se primenjivao u proizvodnji kajsije, i korisnici su se pohvalili izuzetnim prinosom i kvalitetom plodova.

Takođe, jagodari su videli primetnu razliku, kada se usev tretira ovim preparatom, prinos je bio znatno veći.

Ove godine je grad bio česta pojava. Jedan je od najvećih problema sa kojim se suočavaju proizvođači. Iako proizvođači, kada ih zadesi ova vremenska neprilika, misle da je to kraj i nema pomoći, ipak, dokazali smo da je moguće rešiti problem. Na terenu smo potvrdili ovaj slučaj.

Grad je pogodio zasad višnje, 2 nedelje pred berbu, a oštećenja od grada nisu bila ogromna. Proizvođaču smo preporučili primenu preparata EPIN-EKSTRA nakon grada.

I šta je bio rezultat? Kada je završena berba, proizvođač je javio da je višnja u hladnjači svrstana u prvu klasu. Nakon grada preporučujemo EPIN-EKSTRA, kako bi biljke mogle da se izbore sa ovim stresom i da uspesno zatvore svoje rane, a nekad čak i potpuno oporave i plodovi nemaju oštećenja.

Visoka UV zračenja, koja mogu da prouzrokuju ožegotine na plodovima, sprečavaju se primenom biostimulatora CIRKON.

Prilikom suše, došlo je do sušenja plodova višnje, i smanjivanja veličine i mase. Zato u toj poslednjoj fazi, pred berbu veoma korisno primeniti folijarno đubrivo EKOFUS, da bi plodovi zadržali svoj izgled i masu.

Problem, koji se ne dešava tako često, ali nekada iz neznanja, nehata ili nečeg drugog, dođe do pojave fitotoksičnosti, zbog primene herbicida.

U ovom slučaju je zbog vetra, prilikom tretiranja korova na susednoj parceli, došlo do pojave drifta, odnosno, zaštitna tečnost je dospela na neciljanu površinu. Ta neciljana površina je bio zasad jagode na susednoj parceli, koji je pretrpeo stres usled dospevanja herbicida (aktivna materija glifosat) na ove biljke. Listovi su požuteli i počeli su da se suše.

Rešenje za ovaj slučaj je bio biotimulator EPIN-EKSTRA. Biljke su se uspešno oporavile od ovog stresa i nastavile da se razvijaju, i kasnije donesu očekivani prinos.

Preporuka za jesenju primenu u jagodi

Kako bi postigli bolje ukorenjavanje, savetujemo potapanje živića u rastvor  CIRKON-a pred sadnju, 1 ml na 4 litre vode 6-7 sati , ili 50 ml/ha folijarno, ili 100-200 ml kroz sistem za zalivanje odmah nakon rasađivanja živića.

Za stimulaciju porasta i razvoj biljaka 7-10 dana nakon rasađivanja preporučujemo EPIN EKSTRA 50 ml/ha.

Pripremila dipl. inž. polj. Jovana Grujić

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu