Predeklarisano seme – pročitajmo deklaraciju

Predeklarisano seme u pakovanju. Šta to znači?

Svako pakovanje semena mora imati deklaraciju. 

Po zakonu, prodavac je dužan da kupcu, prilikom prodaje semena, uruči ovu deklaraciju ili da kupcu saopšti podatke iz tog dokumenta. 

Upakovano seme može biti i predeklarisano. Šta to znači?

Uz pakovanje semena obavezna je i etiketa o deklaraciji

Na etiketi koja prati upakovano seme su podaci koji nedvosmisleno ukazuju šta je u pakovanju. Na etiketi su sledeći podaci: dorađivač, broj deklaracije i partije, vrsta, sorta/hibrid, kategorija, datum važenja deklaracije, neto masa pakovanja, da li je seme tretirano, zemlja proizvodnje, broj uverenja o priznavanju useva, broj rešenja o prepakivanju i dodatne informacije.

Predeklarisano seme

Po zakonu, svaki prodavac dužan je da kupcu, prilikom prodaje semena, uruči deklaraciju ili da kupcu saopšti podatke iz tog dokumenta.

U deklaraciji se nalaze podaci o čistoći, energiji klijavosti, klijavosti, masi 1000 semena, sadržaju vlage i drugi važni podaci, podseća agronom mr Ilija Bijelić.

U slučaju kupovine predeklarisanog semena, kupac posebnu pažnju treba da obrati na kvalitet semena koji se nalazi u dokumentu pod nazivom Deklaracija o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja.

Da bi se ustanovilo da li je seme predeklarisano, treba pogledati broj rešenja o prepakivanju koje se nalazi na etiketi pod rednim brojem 12. Ako je rubrika prazna, radi se o novom semenu koje je proizvedeno u prethodnoj sezoni, a ako je u rubrici naveden broj rešenja o prepakivanju (predeklarisanju) u pitanju je seme staro 2 ili više sezona.

Predeklarisano seme zadovoljava zakonske propise, ali se ipak može desiti da nije preporučljiva njegova kupovina.

Prilikom kupovine ovakvog semena, posebnu pažnju treba obratiti na energiju, naročito u slučaju nepovoljnih uslova za setvu i nicanje. Ne preporučuje se njegova kupovina kada je energija niska ili kada u deklaraciji nije navedena vrednost ovog parametra, savetuje Bijelić.

Po našim propisima, dorađivač semena može, ali ne mora, u deklaraciju da upiše vrednost energije. Zbog toga, nije protivzakonito da deklaracija ne sadrži podatka o energiji, ali ovakva situacija kod proizvođača treba da izazove sumnju da energija nema zadovoljavajuću vrednost. Zato je rizično kupovati takvo seme. U povoljnim uslovima ne moraju se pojaviti problemi, ali u nepovoljnim uslovima nicanje može biti loše, zaključuje Bijelić.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?