Fito farmacija

LG Seeds
punjenje rasturaca mineralnog djubriva

Ponašanje fosfornih đubriva u zemljištu zavisno od pH

Odmah po unošenju P-đubriva u zemljište, pod dejstvom zemljišne vlage, đubrivo počinje da se rastvara. S njegovim rastvaranjem, u neposrednoj blizini same

punjenje rasturaca mineralnog djubriva

granule, zemljišni rastvor se značajno obogaćuje rastvorenim fosfatima, omogućavajući tako da se oni udalje od samog jezgra.

Ovo difuzno kretanje fosfatnih jona, međutim, teče dosta sporo, tako da se oni udaljavaju od same granule najviše 3-7 cm, ali se može intenzivirati padavinama ili većom količinom vode koja dospeva u zemljište navodnjavanjem. 

Pošto se ovde radi o sporom kretanju u rastvoru, većina fosfatnih jona reaguje sa čvrstom fazom zemljišta. Ovaj izrazito koncentrovani rastvor P (2,9-6,8 ml/l) reaguje sa česticama zemljišta koje mu se nađu na udaru, pri čemu dolazi do rastvaranja nekih od prisutnih minerala u zemljištu. Rastvorljivosti minerala doprinosi i pH vrednost ovog zasićenog rastvora, koja oko granula iznosi 1,5-8,5, a aktivan, hemijski uticaj ovog koncentrovanog rastvora, prvenstveno se ispoljava na površini minerala. Kao rezultat tog procesa zemljišni rastvor se obogaćuje brojnim katjonima koji potiču iz kristalne rešetke minerala, a rastvor postaje bogatiji u Fe3+, Al3+, Mn2+, K+, Ca2+ i Mg2+. Novonastali katjoni u zemljišnom rastvoru, mogu zameniti katjone u adsorptivnomkompleksu, koji, opet, reaguje sa fosfatima i stvaraju nove proizvode nastale u reakciji zemljište-đubrivo.

Posle unošenja u zemljište P-đubriva sa primarnim fosfatima Ca(H2PO4)2, vrlo brzo će se oko 20-35% P iz najpristupačnijeg oblika prevesti u manje pristupačne sekundarne Ca-fosfate (CaHPO4), koji će u ovom obliku egzistirati nekoliko nedelja. Međutim, prevođenje sekundarnih fosfata u druge, stabilnije okto Ca-P oblike [Ca4H(PO4)3)·2,5H2O], može trajati i nekoliko meseci, a nastajanje trikalcijum-fosfata(Ca3(PO4)2) može trajati i znatno duže. 

U zavisnosti od pH reakcije zemljišta, odvija se i pravac hemijskih procesa, tako da na kiselim zemljištima oni od primarnih fosfata idu ka stvaranju sekundarnih [Ca(H2PO4)2) → CaHCO3], a pri izrazito kiselim uslovima, postepeno se prevode u amorfni AlPO4 i FePO4 i talože u kristalne taloge minerala varescita i strengita. Dok se na karbonatnim zemljištima prvo stvaraju dikalcijum pa trikalcijum-fosfati.

Ukoliko se unose đubriva MAP i DAP, prisustvo NH4+ utiče na pH rastvor ovih đubriva, tako da MAP stvara izrazito kiselu sredinu od pH 3,5 dok kod DAP-a pH je izrazito alkalno i iznosi 8,5 pa će fosfor biti rastvorljiviji u blizini granula DAP-a.

Unošenjem u zemljište đubriva na bazi amonijum-polifosfata (pH 6,2) njihovo ponašanje identično je kao i ponašanje svih ostalih granulisanih P đubriva, a isto je ponašanje i kalcijum i kalijum- polifosfata. Mada se reakcije koje dovode do smanjenja pristupačnosti P dešavaju u celom obimu pH zemljišta, one su ipak najviše izražene na alkalnim (pH>7,3) i kiselim zemljištima (pH<5,5). Stoga održavanje zemljišne kiselosti između pH 6 i 7 doprinosi najvećoj efikasnosti primenjenih fosfornih đubriva.

Autor: Valentina Aleksić, dipl. inž. melioracija zemljišta i voda

psss.rs 

Povratna veza sa vašeg sajta.

Komentari (1)

 • Avatar

  Agro Trader STRUHAR

  |

  Ovako dobro objašnjena materija je stvarno bila potrebna ljudima koji tragaju za odgovorima kako se ponašaju pojedini elementi pri zemljištima koja izlaze iz okvira ph neutralne reakcije.
  Svak čast.
  Rado bih pročitao o Karbonatnim zemljištima
  Zahvalan
  V. Struhar

  Reply

Ostavi komentar

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

Državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem 9. i 10. februara 2019.

Državni pčelarski sajam važan i pčelarima i potrošačima pčelinjih proizvoda ...
Detaljnije