Fito farmacija

LG Seeds
berza pad

Pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, kukuruz 15 din/kg

Pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda treću nedelju za redom.

Pad cena na globalnim tržištima žitarica utiče na pad cena domaćih proizvoda.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 2.050 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 36.239.500,00 dinara.

U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je viši za 203,70 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 156,73 %.

Kukuruz je početkom nedelje doživeo pad cena na 15,00 din/kg bez PDV-a, da bi se tokom nedelje zadržao na istom cenovnom nivou, saopštila je “Produktna berza”.

Pad cene kukuruza na 15 din/kg

Žuto zrno sa klauzulom „franko luka“ je trgovano po 15,60 din/kg bez PDV-a, u ukupnoj količini od 1.700 tona.

Ponerisana cena kukuruza je iznosila 15,00 din/kg bez PDV-a (16,50 din/kg sa PDV om), što predstavlja pad od 3,85 % u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Pšenica je ove nedelje izostala sa trgovanja na organizovanom robno berzanskom tržištu.

Ponude hlebnog zrna po 22,00 din/kg nisu pronalazile svoje kupce.

Sa druge strane slabija potražnja, ukazuje na pad cena ove žitarice.

Soja zrno početkom nedelje je trgovano po jedinstvenoj ceni od 38,50 din/kg bez PDV-a.

Krajem nedelje ponude soje na nižim cenama nisu pronalazile kupce.

Slaba potražnja za ovom uljaricom gura cene ka niže.

Zaštita uljane repice u narednom periodu

Visoke temperature i nedostatak padavina u periodu setve uljane repice uticale su na otežano i neujednačeno nicanje useva.

Gubljenje energije u početnim fazama razvoja utiču na veću osetljivost biljaka na patogene.

Suva trulež korena i stabla

Na većini parcela pod uljanom repicom evidentirano je prisustvo suve truleži korena i stabla (Phoma lingam).

Bolest se javlja  na listovima, stablu i korenu. Pege na listovima su sivo-pepeljaste boje, nepravilnog oblika, sa crnim piknidima rasutim po površini. 

U povoljnim vremenskim prilikama gljiva prodire duboko u stabljiku, koja puca i na tim mestima se formiraju rak rane.

Zaraza na korenu, kod slabijih i mlađih biljaka može dovesti do potpunog propadanja.

Do ostvarenja zaraze došlo je tokom jeseni, a obzirom na blagu zimu, gljiva se nesmetano razvijala i prodirala u stablo i koren.

Useve obavezno treba pregledati i u koliko se uoče simptomi bolesti, čim se temperature stabilizuju (pređu 10°C), primenite preparati na bazi ciprodinila ili propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil.

Zaštita uljane repice od vaši

Sa porastom temperatura, povećala se i brojnost insekata na parcelama i najprisutnija je bela leptirasta vaš i kupusna vaš.

Štetu prave odrasli insekti i larve na naličju lista tako što sišu sokove, usled čega biljke gube normalnu boju, a pri jačem napadu, pojedinačno lišće propada ili se suše čitave biljke.

Kontrola i suzbijanje je otežano zbog prisustva različitih stadijuma u istom vremenskom periodu.

Sa primenom insekticida treba početi kada se na 100 biljaka nađu 4 insekta

Kupusne vaši se u  početku napada nalaze na gornjoj strani lista, a kasnije uglavnom na naličju, gde se formiraju guste kolonije prekrivene voštanom prevlakom.

Za razvoj jedne generacije potrebno je samo 11 dana kada su vremenski uslovi povoljni.

Za suzbijanje treba primeniti kombinaciju insekticida sa različitim mehanizmima delovanja na bazi aktivne materije tiametoksam i piriproksifen.

Kombinacijom ova dva preparata suzbijamo sve razvojne stadijume bele leptiraste vaši, jaja, larve i adulte.

Ukoliko su prisutni korovi treba primeniti herbicid GALERA SUPER u količini od 0,3 l/ha ili PIKOGAL PLUS u količini od 0,3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

oranje 211

Jubilarna, dvadeseta “Srbobranska brazda” – najava i program

"Srbobranska brazda" - tradicionalno takmičenje orača ...
Detaljnije