Na ječmu registrovana nedovoljno istražena gljiva

psenica posejana 10

Na ječmu registrovana još uvek nedovoljno istražena gljiva. Simptomi se ispoljavaju na listu zastavičaru.

Ozimi i jari ječam napada nova gljivična bolest koja još nije dovoljno istražena, a predstavlja veliki problem u proizvodnji ječma.

Simptomi na listovima

Simptomi se ispoljavaju na listu zastavičaru.

Ispod lista uočavaju se sitne sive do crne pege veličine 0,5-3 milimetara. Pege su u sredini tamnije, oivičene žutim oreolom.

Broj pega zavisi od jačine napada, sorte i vremenskih prilika. Gljivica stvara toksin koji uzrokuje naglo sušenje zaraženih delova lista. Osušeni delovi lista su gotovo crni, a simptomi se mogu naći na rukavcu, stabljici, klasu i plevicama.

Ječam je najosetljivji od početka klasanja do kraja vegetacije.

Izvori zaraze

Izvori zaraze su zaraženo seme i zaraženi biljni ostatci.

Vetrom se može širiti zaraza na udaljene parcele zasejane ječmom.

Domaćini su: ječam, pšenica, uskolisni korovi iz familije Poaceae i drugi prenosioci koji još nisu istraženi.

Širenju zaraze pogoduju toplo vreme sa dosta vlage.

Sprečavanje pojave gljive i mere borbe

Mere borbe su:

  • zdrav setveni materijal,
  • plodosmena,
  • setva otpornih sorti ječma,
  • suzbijanje uskolisnih korova oko useva (pirevina) i drugih korova domaćina,
  • zaprašivanje semena fungicidima i tretiranje useva od faze klasanja do početka cvetanja.

Preporuka je, da se po pojavi prvog kolenca izvrši prvo tretiranje, a u fazi cvetanja drugi tretman. Najbolji su fungicidi na bazi strobularina u kombinaciji sa triazolima ili protiokinazola, hlortalonila, terbukinazola.

Radmila Ćalić, dipl. inž. zaštite bilja

PSS Srbije

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?