Mlade biljke uljane repice ugrožene pagusenicama, larvama, buvačima

larva sovice gama

Usevi uljane repice se nalaze u fenofazama 2-7 razvijenih listova. Upravo u ovim ranim fazama razvoja povećana brojnost nekih štetočina može dovesti do ozbiljnih šteta u usevima, pa i do potpunog uništavanja lisne mase.

Vreme je da proizvođači obiđu useve uljane repice i utvrde prisustvo i brojnost pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), larvi sovice gamma (Autographa gamma), imaga buvača (Phyllotreta spp), preporuka je Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Pagusenice repičine lisne ose hraneći se lisnom masom ostavljaju štetu u vidu okruglastih otvora. Pregledom parcela zaštitari bilja PIS utvrdili su prisustvo pagusenica, na nekim parcelama, čak i na 50 odsto biljaka. Prag štetnosti je jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom.

Pagusenica repičine lisne ose
Pagusenica repičine lisne ose

Tokom pregleda registrovane su štete i od larvi sovice gamma (Autographa gamma) i imaga buvača (Phyllotreta spp). 

Larva sovice gama
Larva sovice gama

Prag štetnosti

  • Pagusenica repičine lisne ose – jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom
  • Imago buvača – 10 % oštećene lisne mase 

U slučaju dostizanja praga štetnosti preporučuju se hemijske mere kontrole nekim od sledećih insekticida: 

Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + bifentrin) 0,4–0,5 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

 

Da se podsetimo: Životni ciklus repičine lisne ose

U našim uslovima repičina lisna osa ima 2-3 generacije. Prva generacija je najmanje štetna jer se održava na korovskim biljkama, dok druga i treća prave ozbiljne štete na repici, postrnoj repi i krstašicama.

Prezimljava larva poslednje generacije u kokonu u zemljištu.  

Ose se javljaju krajem aprila i tokom maja. Lete, često u grupama, po cveću hraneći se nektarom. Kada polno sazru polažu jaja u list biljke. Ženka legalicom prereže epidermis obično na donjoj strani lista i u parenhimu položi jaja. Život ose traje oko 15 dana i za to vreme ženka položi oko 300 jaja.

Pagusenice se pile 5-10 dana. Njihov razvoj traje 15-20 dana, a za to vreme se presvuku 5 puta. Proždrljive su i najaktivnije tokom popodnevnih časova kada je najtoplije. List grizu najpre između nerava tako da ostaje samo glavna nervatura. Kada odrastu pagusenice grade kokon od zemlje i sekreta koji luče. U kokonu se preobrazuju u lutku. Stadijum traje oko 20 dana, posle koga se pojavljuje imago druge generacije.

Fotografije: PIS

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?