Lucerka – Zaštita od korova pri zasnivanju

lucerka bale

Prilikom zasnivanja lucerišta potrebno je pravilno odabrati parcelu, jer ako se tu pogreši kasnije nema ispravke.

Lucerka zahteva duboka plodna zemljišta koja su neutralna do blago alkalna, ali nikako kisela. Od velike je važnosti izbalansirana ishrana sa makro i mikro elementima, posebno je bitno ne preterivati sa azotom.

Poželjno bi bilo da je parcela oslobođena višegodišnjih korova, pre svih palamide, jer luceka zaostaje u porastu u delovima parcela na kojima ima palamide. Iz korena palamide oslobađaju se izlučevine koje smetaju svim biljkama osim njoj samoj.

Rokovi setve lucerke

Rokovi setve su i te kako značajni u zasnivanju lucerke, jer početak perioda vegetacije sa svim svojim odlikama, uslovljava i određene korovske flore u usevu.

Rokovi setve su:

– Jesenja setva: kraj avgusta i početak septembra
– Prolećna setva: prva polovina aprila

Strna žita predstavljaju najbolji predusev lucerki, potom jare okopavine a najlošiji predusev predstavljaju leguminoze (soja, pasulj, grašak…).

Ako je predusev bila lucerka pauzu obavezno treba napraviti onoliko godina koliko je lucerka bila na toj parceli.

Važno je da za setvu lucerke koristimo deklarisano seme.

 

Sa nedeklarisanim semenom često se poseju karantinski korovi i gotovo stalno takvo seme je zaraženo vilinom kosicom (parazitskom cvetnicom). Sve dalje mere koje se koriste za suzbijanje viline kosice ne daju zadovoljavajuće rezultate.

Od primene herbicida inkorporacijom u praksi se odustalo zbog fitotoksičnosti, odnosno lošeg uticaja na porast lucerke.

Danas se najbolji rezultati dobijaju upotrebom herbicida koji efikasno deluju kad niknu i lucerka i korovi. Kao i sve mahunarke i lucerku ne treba tretirati herbicidima dok ne dobije prvu trolisku, a to se najčešće poklapa sa porastom 6-8 cm. U to vreme prisutni korovi su približno iste visine i to predstavlja presudni period za njenu zaštitu od korova. Ako se ne reaguje herbicidima u ovom periodu korovi nadjačaju lucerku, usev biva žut, ne ukoreni se dobro što za posledicu ima loš porast (otkos je izgubljen) i u idućoj godini.

U to vreme preporučuje se primena PIVOT-a 100E u dozi 1 l/ha, što neće naneti nikakve štete lucerki. Na ovaj način suzbijaju se svi širokolisni korovi i neki jednogodišnji uskolisni korovi. Osobina ovog preparata je da ostavlja ostatak u zemljištu, koji su herbicidno aktivni, je jedino u lucerki opravdano i poželjno, s obzirom na njen životni vek od 5 godina. Ti ostaci ne dozvoljavaju korovima da naknadno niču. Usled delovanja PIVOT-a korovi žute odozgo na dole i posle određenog vremena se potpuno osuše.

Ukoliko je zasejana njiva u to vreme zakorovljena korovima koji brzo zasenjuju i nadrastaju usev poželjna je primena BASAGRAN-a u dozi 3 l/ha. Odlično suzbija širokolisne korove i jako brzo deluje. Ne treba ga koristiti pri visokim temperaturama (najbolje je predveče), može se posle upotrebe pojaviti prolazno žutilo lucerke.

Ukoliko ima divljeg sirka iz rizoma preporučuje se FOCUS ULTRA u dozi 2 l/ha, a ako je u pitanju semenski divlji sirak ili muhar 1 l/ha.

Praksa je potvrdila da tretman protiv širokolisnih i uskolisnih korova treba razdvojiti. Ako se na ovakav način priđe zasnivanju mladog lucerišta, prvi otkos je gotovo zagarantovan bez korova. Ukorenjavanje lucerke će biti odlično i lucerka spremna čeka leto i jesen. Ovako pripremljena dobro prezimljava i ima dugu eksploataciju.  

Pripremila: Suzana Nešković

psss.rs

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?