Lucerišta – nega starih i zasnivanje u proleće

Lucerka

Dobro zasnivanje lucerišta je od velikog značaja za postizanje visokih prinosa lucerke, kako u godini setve, tako i u narednim godinama iskorišćavanja.

Osim zasnivanja novih lucerišta, ne treba zaboraviti na negu starih. Dužina života lucerišta u mnogome zavisi od zasnivanja, ali i nege zasnovanih lucerišta tokom narednih godina iskorišćavanja. 

Uzroci slabom zasnivanju lucerišta mogu biti:

  • slaba priprema zemljišta,
  • preduboka setva,
  • nepovoljna vlažnost zemljišta (suša) posle klijanja, 
  • mrazevi, 
  • bolesti, 
  • insekti, 
  • konkurencija za svetlost i hranu s korovskim vrstama, 
  • oštećenje od herbicida i insekticida i 
  • slabo seme. 

Osim prolećne setve lucerke, pažnju treba posvetiti i starim lucerištima da bi njihova eksploatacija trajala što duže i bila isplativa.

Ako je pre setve rasturena potrebna količina NPK đubriva i biljka dobro izgradila korenov sistem, nije potrebno vršiti prihranjivanje starih lucerišta.

Kao mera nege preporučuje se zimsko prskanje starih lucerišta protiv korova i to krajem februara meseca, odnosno primeniti herbicid pre kretanja vegetacije lucerke. 

Lucerka je višegodišnja biljka koju iskorišćavamo 3-7 godina, o čemu treba voditi računa pri smeni useva u plodoredu. 

Monokultura joj ne odgovara i na isto mesto je treba sejati posle 3-4 godine.

Za uspešnu proizvodnju lucerke zemljište treba da bude duboko, rastresito, plodno i sa povoljnim vodno-vazdušnim sistemom. 

Lucerka je jedna od najosetljivijih kultura na kiselost zemljišta. Smatra se da su za gajenje lucerke podesna zemljišta sa reakcijom pH 6,6-7,5 i zato pre setve ove kulture treba obavezno uraditi analizu zemljišta.

Dubokom osnovnom obradom stvaramo rastresit oranični sloj, što pospešuje skupljanje vode, dobar razvoj korena, intenzivniji rad mikroflore i veću aktivnost kvržičnih bakterija. 

Predsetvenom pripremom zemljište treba prevesti u mrvičastu strukturu i poravnati. 

Posebno je važno da površinski sloj zemljišta do 5 cm bude zbijen, kako seme ne bi “propadalo” na veću dubinu. 

Ukoliko dobro pripremimo zemljište olakšaćemo setvu i osigurati dobro zasnivanje lucerke. 

Da bi se dobro razvile mlade biljke lucerke poželjno je da imaju dovoljno hraniva na raspolaganju. 

Đubrenje lucerišta

Pored kalcijuma najvažnija hraniva za zasnivanje lucerišta su fosfor i kalijum. 

Preporučuje se u zasnivanju lucerke primena NPK mineralnih đubriva formulacije 10:30:20 u dozi 500 – 600 kg/ha sa osnovnom obradom, a 200 kg/ha u predsetvenoj pripremi. 

Da bismo mlade biljke lucerke obezbedili azotom u fazi klijanja i nicanja preporučuje se unošenje 35 kg/ha pred setvu, 25 kg/ha posle drugog otkosa i 40 kg/ha posle trećeg otkosa. 

Primena organskog đubriva, takođe, povoljno utiče na bolje zasnivanje lucerišta. Preporučuje se unošenje sa osnovnom obradom 30-80 t/ha dobro zgorelog stajskog đubriva uz obaveznu zaštitu od korova.    

Violeta Veličković, dipl. inženjer poljoprivrede,                                                   

Izvor: PSSS 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?