Kvalitet semena iz prethodne godine neophodno proveriti pre setve

prolecna setva

Ukoliko niste počeli prolećnu setvu, a imate zaostalog semena od prošle godine i želite da tu količinu iskoristite, potrebno je da prvo utvrdite kvalitet istog u nekoj od Akreditovanih laboratorija za ispitivanje semena.

Na šta treba da obratimo pažnju ako želimo da iskoristimo prošlogodišnje seme i zašto je važno da proverimo kvalitet semena, podseća nas Ivana Vasilijić, savetodavac u Poljoprivrednoj stručnoj službi Zrenjanin

Provera kvaliteta prošlogodišnjeg semena

Često se dešava da se seme šećerne repe, suncokreta, kukuruza koje je nabavljeno za setvu, ne utroši u planiranoj vegetaciji, pa ga proizvođači sačuvaju za narednu godinu. U ovim slučajevima ono se mora čuvati u skladištima, kako bi se očuvao kvalitet semena.

Kvalitet semena određuje veći broj činilaca (čistoća, klijavost, vlaga, masa 1000 semena i dr.) koji su pod uticajem različitih faktora spoljašnje sredine.

Najvažniji parametri kvaliteta semena su energija klijanja i klijavost, na šta utiče veliki broj faktora počev od vremenskih u vreme proizvodnje, preko faktora koji se javljaju u vreme sušenja i dorade semena do uslova skladištenja semena.

Ipak, neretko se dešava smanjivanje setvenih kvaliteta, naročito klijavosti semena.

Kako bi se sačuvao kvalitet deklarisanog semena, prilikom skladištenja mora se voditi računa o uslovima skladištenja.

Relativna vlažnost vazduha i temperatura su spoljašni činioci koji najviše utiču na starenje semena, a samim tim i na gubitak kvaliteta. U suvljem i hladnijem skladištu seme duže održava klijavost.

Do naglog oštećenja semena, a samim tim i gubitka kvaliteta, može doći usled izlaganja visokoj temperaturi i visokoj vlažnosti vazduha.

Čuvati seme od skladišnih štetočina

Na dužinu čuvanja semena u skladištima utiče i razmnožavanje štetnih insekata. Ukoliko se seme duže čuva, populacije štetočina postepeno se uvećavaju. Uskladišteno seme napada veći broj štetnih vrsta.

U cilju zaštite od bolesti i štetočina u ranim fazama razvoja biljaka, seme kukuruza, šećerne repe i suncokreta tretira se pesticidima.

Kada je u pitanju hemijska zaštita semena postavlja se pitanje negativnog uticaja pojedinih preparata na energiju klijanja i klijavost semena.

Činjenica je da kod tretmana sa pesticidima može doći do pada vrednosti energije klijanja i klijavosti.

Proveriti kvalitet semena

Zato, ukoliko se koristi “višak” semena iz prethodne godine, preporučuje se provera kvaliteta u nekoj od Akreditovanih laboratorija za ispitivanje semena.

Jer, nekada baš kada želimo da uštedimo, možemo naneti više štete.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?