zetva soje 22

Kada početi žetvu soje i kako smanjiti gubitke

Visoke temperature i velika suša otežavaju proces žetve soje, a posebno sa aspekta određivanja vremena žetve.

Žetvu  treba početi u tehnološkoj zrelosti kada je sadržaj vlage u zrnu 13-14 %. 

Vlaga direktno utiče na gubitke pri žetvi soje pa ako postoji mogućnost dosušivanja soja se može žnjeti i kada je vlaga zrna do 18 %, ali se veća vlaga ne preporučuje zbog većeg nagnječenja zrna.

Prosečni gubici u žetvi soje kreću se oko 10 %, a mogu se i znatno uvećati  i do 20 %. Jedan od načina za smanjenje gubitaka je podešenoost kombajna kada gubici mogu da iznose svega 5 %.

Kako podestiti kombajn za uspešnu žetvu soje:

  • broj obrtaja bubnja 500-600 o/min-brzina kretanja kombajna do 5 km/h
  • visina reza od 5-8 cm-zazor bubnja i podbubnja podešen u zavisnosti od vlage semena
  • otvore sita podesiti u zavisnosti od krupnoće semena
  • deflektori na ventilatorima potpuno otvoreni.

Žetva soje je komplikovana. Za uspešnu žetvu moraju se ispuniti svi tehnološki zahtevi proizvodnje počev od osnovne obrade zemljišta, setve i nege tokom vegetacije. Svaki propust u tehnologiji u žetvi znatno uvećava gubitke. Pored podešenosti kombajna na visinu gubitaka značajno utiče konfiguracija terena i zakorovljenost useva kao i klimatski faktori za vreme žetve.

Željko Lazić dipl. inženjer

psss.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu