Ječam veoma osetljiv na prouzrokovača fuzarioze klasa (šturost)

U fazi cvetanja ječam je u osetljivoj fazi na infekciju klasa. Prinos može biti smanjen i do 50 %.

Na području Srbije, u zavisnosti od roka sete, sortimenta i sprovedenih agrotehničkih mera, usevi ječma se nalaze u fazi od vidljivo prvo osje do početka cvetanja.

Faza cvetanja ječma je veoma osetljiva faza na infekciju klasa gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum), podsećaju iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Ovo je jedno od najdestruktivnijih oboljenja strnih žita. Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna.

U godinama sa povoljnim uslovima, posebno kod osetljivih sorata, može doći do smanjenja prinosa i do 50 %.

Poseban značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama, u usevima koji su ušli u osetljivu fazu cvetanja, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem fuzarioze klasa.

Proizvođačima zaštitari PIS-a preporučuju obilazak parcela radi utvrđivanja faze ječma.

Zaštita ječma

Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku cvetanja, kada 5 % klasova izbaci prašnike, sa nekim od registrovanih fungicida:

  • Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

  • Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 0,75-1 l/ha

  • Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

  • Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,75-1 l/ha

Foto: PIS

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu