Zaštititi krompir! Registrovani simptomi plamenjače i crne pegavosti

krompir organski Soksic Taras

Prvi simptomi plamenjače krompira su na lišću. U početku u obliku vodenastih pega tamno zelene boje.

U usevima krompira registruju se simptomi plamenjače i crne pegavosti krompira. 

Padavine koje su najavljene za početak sledeće sedmice predstavljaju visok rizik za razvoj i dalje širenje ovih patogena. 

U cilju zaštite useva zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe preporučuju primenu fungicida koji u sebi imaju sistemičnu i kontaktnu komponentu.

Plamenjača krompira (Phytophthora infestans)

Plamenjača može uništiti celu biljku krompira.

Prvi simptomi pojave plamenjače krompira se javljaju na lišću. U početku su u početku u obliku vodenastih pega tamno zelene boje. Boja pega prelazi u žutu, posle čega se tkivo u okviru pega suši odnosno nekrotira

Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj bolesti, nekroza lisnog tkiva se povećava sve dok ne zahvati celu lisnu masu, podseća  Marinko Jovičić, inž. specijalista zaštite bilja Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije psss.rs.

Pege su sa naličja lista oivičene beličastim oreolom (micelija, konidiofore i konidije).

Prisustvo beličastog oreola oko obolelog i uginulog tkiva je karakteristično za plamenjaču.

Na stablu se javljaju tamne pege koje se međusobno spajaju tako da čitava stabljika bude zahvaćena bolešću.

U uslovima veće vlažnosti i umerenih temperatura micelija sa konidioforama i konidijama oko nekrotiranog tkiva je uočljivija.

Kako proveriti da li se radi o plamenjači?

Ukoliko beličasti oreol nije vidljiv, a nismo sigurni da li se radi o plamenjači, to možemo vrlo jednostavno proveriti na sledeći način, savetuje Jovičić.

List sa nekrotičnim pegama se stavi na vlažan filter papir ili običan novinski papir u običnu čašu koja mora biti poklopljena.

Ako se radi o plamenjači za oko jedan dan će se na rubnom delu pege na naličju lista javiti beličasti oreol.

Bolest može da se proširi i na krtole

Na preseku krtole se uočava zaraženo tkivo u njenom površinskom delu, dubine do oko 15 mm. Boja obolelog tkiva je crvenkasto mrka, rđastog izgleda.

Ukoliko su uslovi povoljni za razvoj bolesti kod masovne infekcije gde nije primenjena adekvatna zaštita i na vreme, bolest zahvata celu biljku i čitav usev krompira može biti uništen.

Uspešna zaštita krompira zavisi od nekoliko faktora

Fungicid primeniti kada se ostvare uslovi za zarazu, na bazi prognoze pojave bolesti (umerene temperature, oblačnost, kiša ili obilne rose).

Pored pravilnog izbora preparata i momenta tretiranja veoma je važna i za uspeh zaštite neophodna pripremljenost i podešenost aplikatora (prskalica), podseća Jovičić.

Važno je ujednačeno naneti preparat na površinu lišća i odrediti potrebnu količinu tečnosti kako bi preparat rasporedili na celu lisnu površinu.

Ukoliko bolest zahvati lisnu površinu da bi se sprečilo zaražavanje krtola neophodno je uništiti nadzemnu masu pre vađenja krompira da bi se sprečilo da inokulum sa lista dospe do krtola.

Za tu svrhu, savetuje Jovičić, se mogu koristiti desikanti.

OVDE o crnoj pegavosti krompira

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?