Zaštitimo kupus od štetočina. Pregledajmo kupusišta!

kupus

Kupus: Najavljene visoke temperature u narednom periodu pogodovaće razvoju štetočina.

Usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze se u različitim fazama formiranja glavice, dok su kupusi namenjeni za jesenju proizvodnju u fazama razvoja listova.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja i larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella), saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

U toku je početak piljenja larvi šeste generacije ove štetočine.

Takođe, u zavisnosti od lokaliteta, registrovano je i prisustvo:

  • jaja i larvi malog kupusara (Pieris rapae),
  • imaga i larvi tripsa (Tysanophtera),
  • imaga buvača (Phyllotreta sp.),
  • jaja, larvi i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) i
  • jaja i larvi kupusne i povrtne sovice (Mamestra brassicae i Mamestra oleracea).

Najavljene visoke temperature u narednom periodu pogodovaće razvoju štetočina.

Proizvođačima PIS  preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina.

Hemijske mere zaštite kupusa

U cilju zaštite useva kupusa preporučuje se primena hemijskih mera zaštite:

  • u usevima letnjih kupusa: Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,3-0,4 l/ha (karenca 14 dana)

  • u usevima jesenjih kupusa: Sumi Alpha 5 EW (esfenvalerat) u količini 0,15-0,2 l/ha.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?