Zalivanje paprike, potrebe za vodom i turnusi

Rasad paprike na foliji 2

Zalivanje paprike je opredeljujući uslov proizvodnje. Nadzemni deo biljke je značajno razvijeniji od korena, koji je plitak, pa je paprici potrebno intenzivno navodnjavanje.

Paprika je veoma osetljiva na nedostatak vode u toku vegetacije. Sa druge strane, osetljiva je i na prekomernu vlažnost tla. Iz tih razloga navodnjavanju paprike treba posvetiti dovoljno pažnje.

Pri gajenju paprike iz rasada masa korena se razvija u sloju od 30-50 cm, papriku je potrebno često zalivati.

Potrebe paprike za vodom variraju u širokim granicama u zavisnosti od:

  • sistema gajenja (iz rasada ili direktne setve)
  • dužine vegetacije,
  • zemljišnih i vremenskih uslova.

U našim uslovima potrebe za vodom iznose 500-600 mm, mada se u literaturi navode i veće vrednosti 600-1.250 mm, navodi agronom Ljiljana Vuksanović.

Zalivanje paprike sistemom kap po kap ili kišenjem

Kod proizvodnje iz rasada, prvo navodnjavanje treba primeniti neposredno posle rasađivanja a drugo posle 3-5 dana, kada treba popunjavati mesta gde su se biljke iz prvog rasađivanja osušile. Naredna zalivanja, ako nema padavina, treba vršiti svakih 8-10 dana.

Posle svake berbe plodova papriku treba obavezno zalivati.

Kako je plitak koren, zalivnom normom treba prokvasiti sloj zemljišta do oko 20-30 cm.

Paprika se može navodnjavati kišenjem ili sistemom kap po kap.

Kod direktne proizvodnje važno je obezbediti vlagu za brzo i ujednačeno nicanje. Ukoliko je površinski sloj zemljišta isušen, potrebno je zaliti malom zalivnom normom, oko 10 mm. Dalja zalivanja zavise od padavina i stanja vlažnosti zemljišta.

I za taj način proizvodnje može se navodnjavati po turnusima, samo zalivanja treba da su ređa nego kod proizvodnje iz rasada i iznose 30-40 mm, savetuje Vuksanović.

Sa zalivanjem se prestaje kada plodovi počinju da dobijaju crvenu boju.

Optimalna temperature vode za zalivanje

Pri navodnjavanju, paprika je osetljiva i na temperaturu vode.

Optimalna temperatura vode je 26-28 ºC, a minimalna oko 20 ºC.

Ako se zaliva vodom temperature 17-18 ºC usev može da odbaci cvetove i da stagnira u porastu, napominje Vuksanović.

Da li znate da do kraja godine možete besplatno analizirati bunarsku vodu za zalivanje? Pročitajte OVDE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?