Sve veća opasnost od krompirovog moljca

Oštećenja na krtolama od krompirovog moljca

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je leptir koji se javlaja u tropskim i suptropskim područjima gajenja krompira.

Zbog promenjenih uslova klime i  na prostorima naše zemlje dolazi do velikih ekonomskih šteta. Prošle godine, mnogi prizvođači iz okoline Čačka pretrpeli su velike štete. S obzirom na visinu šteta koje prouzrokuje i na verovatno dalje širenje u Srbiji, moramo posvetiti veću pažnju ovoj štetočini.

Krompirov moljac snimak sa feromonske klopke

Krompirov moljac aktivan cele sezone

Leptiri se na polju sreću od aprila sve do oktobra  i aktivni su u sumrak i svanuće. Larve se pile 3-10 dana od polaganja jaja i one oštećuju lisne drške i stabljike, a gusenice kasnijih generacija i krtole krompira, praveći hodnike koji su ispunjeni belim izmetom štetočine. Kako gusenica izlazi na površinu krtole kroz otvore taj izmet postaje crne boje i to predstavlja karakterističan znak prisustva moljca krompira u krtoli.

Kada se oštećene krtole unesu u skladište nastavlja se ciklus razvića gusenice i takve krtole predstavljaju pogodnu sredinu za naseljavanje različitih fitopatogenih gljiva i bakterija i dolazi do ubrzanog procesa propadanja krtola.

Mere borbe protiv krompirovog moljca

U mere borbe protiv krompirovog moljca spadaju: karantinske, agrotehničke, biološke i hemijske mere borbe. Za sadnju se koriste samo zdrave krtole, a sadnja se obavlja na dubinu 10-15 cm. Važna je plodosmena krompira sa biljkama na kojima se ovaj moljac ne razvija.U uslovima suše se obavlja navodnjavanje. U slučaju ogoljavanja krtola – zagrtati krompir i održavati bankove, jer krtole bliže površini zemljišta su podložnije napadu ove štetočine.Primena insekticida na polju je opravdana kada se korišćenjem feromonskih klopki utvrdi  brojnost  iznad praga štetnosti. Na teritoriji Braničevskog okruga postavljene su feromonske klopke u Tribrodu  i Carevcu (Veliko Gradište); pratićemo prag štete na osnovu dinamike leta krompirovog moljca.

Za sada kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje moljca, pa se preporučuju insekticidi za suzbijanje krompirove zlatice. Najčešće se koriste insekticidi iz grupe piretroida. Potrebno je vreme da se utvrdi koliko su efikasna sredstva koja se koriste za suzbijanje krompirove zlatice. Do tada, moramo koristiti prvenstveno sve preporučene agrotehničke mere.

Pripremila: Zvezdana Jovanović

psss.rs

Foto: pissrbija.com     

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?