Plavi patlidžan – od sadnje do berbe

Za uspešan razvoj plavi patlidžan zahteva srednju dnevnu temperaturu od 20 °C najmanje tri meseca, a pet meseci bez mraza.

Plavi patlidžan (Solanum melongema) je jednogodišnja biljka. 

Postoje podaci o upotrebi plavog patlidžana još 1.500 godina pre nove ere u Iranu. Arapi su doneli ovu biljku u Evropu. 

Najveći proizvođač je Kina, koja proizvodi više od polovine svetskih količina.

Kod nas se povrtari ređe odlučuju za proizvodnju plavog patlidžana, te bi površine trebalo povećati. 

Trebalo bi ga više koristiti u ishrani obzirom da je vrlo hranjiv i zdrav.

Savete o proizvodnji plavog patlidžana daje Miloš Nikoletić, dipl. inž. poljoprivrede PSSS

Potrebe plavog patlidžana (temperatura, voda, zemljište)

Za nicanje mu je potrebna temperatura od najmanje 15 °C, a optimalna je do 22 °C. Na 10 °C prestaje da raste, dok uginjava na 4-5 °C.

Za uspešan razvoj zahteva srednju dnevnu temperaturu od 20 °C najmanje tri meseca, a pet meseci bez mraza.

Poljski vodni kapacitet (PVK) treba da bude 80 %.

Optimalna vlažnost vazduha za plavi patlidžan je od 55-65 %.

Za uspeh u proizvodnji traži plodno i strukturno zemljište sa visokim sadržajem humusa.

Na istu parcelu ga treba vratiti posle pet godina i preporuka je da se izbegavaju kao predusevi biljke iz iste familije (krompir, paradajz, paprika).

Dobri predusevi su kupusnjače, korenasto bilje, strna žita, lukovi ili leguminoze.

Osnovnu obradu uraditi u jesenjem periodu na dubinu do 40 cm, zatvaranje brazda uraditi u rano proleće, početkom maja uraditi predsetvenu pripremu na dubinu od 8-10 cm.

Đubrenje plavog patlidžana

Sa osnovnom obradom treba uneti do 40-50 t/ha stajnjaka i polovinu fosfornih (od ukupno 120-140 kg/ha ) kao i polovinu kalijumovih (od ukupno 150-180 kg/ha.

Preostali fosfor i kalijum kao i polovinu azotnih (od ukupno 80-100 kg/ha) uneti neposredno pred predsetvenu pripremu, a preostalu količinu azota uneti dva puta kao prihranu.

Sadnja tek kada otopli

Sadnja rasada se može obaviti ručno ili mašinski od početka maja u odlično pripremljeno zemljište.

Trebalo bi da dnevna temperatura bude od 18-21°C.

Međuredno rastojanje je 60-70 cm , a razmak u redu od 30-50 cm.

Eventualna prazna mesta treba ručno popuniti.

Kultiviranje i blago ogrtanje treba uraditi 3-4 puta kada god se ukaže potreba.

Prihranjivanje

Prvo prihranjivanje se radi kada su biljke visoke 12-15 cm, a drugo kada počnu da se formiraju plodovi.

Prihranjivanje azotom se obično radi istovremeno sa kultiviranjem.

Berba

Plodovi se beru u tehnološkoj zrelosti. Berba se obavlja na 5-6 dana tako što se odseca drška. Kako bi se izbegla oštećenja prilikom bebre poželjno je nositi rukavice. Prinos dotiže od 40-50 t/ha.

Osetljiv je i ne treba ga transportovati u pretrpanim sanducima.

Plavi patlidžan može da se čuva do 14 dana. Nakon tog vremena brzo gubi kvalitet, a time i ekonomsku vrednost. 

Foto: pixabay.com

Podelite na društvenim mrežama

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?Da li ste za ograničenje maksimalne površine poljoprivrednog gazdinstva?
Close Menu