Plamenjača paradajza može u potpunosti da "spali" biljku

Plamenjača je najštetnije oboljenja paradajza. Ova bolest, u povoljnim uslovima za razvoj gljive, može izazvati potpuno propadanje useva.

Simptomi plamenjače (Phytophthora infestans) se javljaju na svim nadzemnim delovima paradajza – listu, stablu, granama, zelenim i zrelim plodovima.

Simptomi plamenjače na paradajzu

Na lišću se javljaju krupne pege, svetlozelene i vodenaste, najpre na vrhu ili obodu. Pege se brzo uvećaju, pa uskoro i ceo list oboli, smežura se i osuši. Potom i cela biljka.

Biljka paradajza bude “spaljena” plamenjačom.

Na stablu pege su ovalne, izdužene, u početku vodenaste, a kasnije mrko obojene. Prstenasto zahvataju stablo, ili obolele izdanke zbog čega delovi iznad pege venu i izumiru.

Na zelenim plodovima nastaju krupne mrke pege koje se šire i na ostale delove tkiva. Kada je vreme vlažno u okviru pega formira se belicasta micelijska prevlaka. Oboleli plodovi trule i propadaju.

Prouzrokovaču plamenjače pogoduje vlažno i prohladno vreme. 

Suzbijanje plamenjače: preventivno i fungicidima   

Na tržištu postoji niz fungicida koji su registrovani za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

Pojavu plamenjače možemo ublažiti, ako ne potpuno sprečiti, i preventivnim merama. Obavezno je pridržavati se plodoreda i plodosmene i gajiti sorte koje su otporne na bolest. 

Ukoliko smo imali plamenjaču u povrtnjaku važno je da sve biljne ostatke iznesemo sa parcele. 

Važno je da u plastenicima regulišemo relativnu vlažnost vazduha i temperaturu i da omogućimo provetravanje zaštićenih prostora.

Pribor koji koristimo moramo dezinfikovati kako ne bismo širili bolest na zdrave biljke.

Pri primeni fungicida NEOPHODNO JE da vodimo računa o KARENCI preparata i vremenu berbe plodova.

Pošto se plamenjača vrlo brzo širi, neophodno je često pregledati biljke i po uočavanju prvih simptoma adekvatno reagovati.

Foto: PIS

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu