Moljac paradajza je razarajuća štetočina paradajza

moljac paradajza
Moljac paradajza (Tuta absoluta) je štetočina čiji je najznačajniji domaćin paradajz. 

Od 2006. godine paradajzov moljac postaje značajna štetočina paradajza u Evropi.
 
Poreklom je iz Južne Amerke. S obzirom da se paradajz uvozi iz južnih krajeva Evrope i da se štetočina širi aktivnim letom, ugrožena je i povrtarska proizvodnja u našoj zemlji. 
 
 
Pored paradajza napada i krompir kao i druge biljke roda Solanum. Zabeležene su štete i na pasulju i paprici. 
 
moljac paradajza krupno
 
To su noćni leptiri koji se danju kriju u lišću biljaka. Imago je dužine 5-7 mm sa izraženim pipcima, larve su smeđe sa tamnom glavom.  
 
Tuta absoluta je razarajuća štetočina paradajza. Ima više generacija godišnje, ženka može da položi do 300 jaja za vreme svog života. Ceo ciklus razvoja se žavrši za 30-35 dana. Može prezimeti kao jaja, lutka ili imago u zavisnosti od uslova sredine.  
 
moljac paradajza ostecen list
 
Insekt se hrani mezofilom lista i pravi mine u lišću. Može prouzrokovati štete tokom celog ciklusa razvoja. Oštećenja na lišću koja prave gusenice moljca nisu slična „minama“ koje nastaju od larvi lisnih minera iz roda Liriomyza. Mineri lista (Liriomyza spp.) napadaju isključivo list, dok Tuta absoluta napada sve nadzemne delove biljaka. Larve muva minera mogu smanjiti rod najviše za 10-20 %, a štete od moljca paradajza mogu iznositi 50-100 %.
 
Moljac paradajza gusenica u plodu 
Napada paradajz i u polju i u zatvorenom prostoru. Biljka paradajza može biti napadnuta u svim fazama razvoja i mogu biti napadnuti svi delovi biljke od pupoljka do ploda. U plodovima paradajza buši tunele u svim fazama razvoja i može dovesti do truleži. Na krompiru napada nadzemne delove. 

  
SUZBIJANJE

Teško se suzbija. Jedan od razloga je brz razvoj rezistencije na insekticide zbog velikog broja generacija i velike brojnosti, a drugi razlog je skriveni način života koji čini insekte nedostupnim delovanju insekticida.
 
Pošto hemijska sredstva nisu dovoljno efikasna primenjuju se integralne mere borbe: primena insekatskih mreža, pravljenje predulaza u plastenike i staklenike, postavljanje ventilatora i feromonskih klopki u predulaze, postavljanje feromonskih klopki za detekciju i izlovljavanje insekata. 
 
Od preparata preporuka je da se primenjuje Vertimec (Abastate, Armada) + Match čime se deluje na jaja koja su položena ili će tek biti položena (Match) i na larve (Vertimec), kombinacija preparata Coragen i Vertimec (gotova kombinacija preparat Voliam Targo), Avaunt 15-SC, Affirm. Uz ove insekticide uvek treba dodavati okvašivače. Tretiranje obavljati predveče. 
  
Pripremila: Milena Ćirić, dipl. inž. poljoprivrede
psss.rs
Fotografije: pisvojvodina.com     
 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede