Mikroorganizmi u zemljištu važni za rast i razvoj biljaka

mikroorganizmi fosfor Biofor

U usevima kukuruza zabeležena je ljubičasto-crvenkasta boja listova (od vrha ka osnovi) ili cele biljke.

Uzrok može biti nedostatak, odnosno, blokada fosfora.

Do ove pojave može doći iz više razloga:

– Nedostatak fosfora
– Slabe mikrobiloške aktivnosti
– Zbijenog zemljišta
– Hladno vreme.

Naša zemljišta su prebogata fosforom, kako unosom preko mineralnog đubriva tako i rezervama vezanog fosfora za druga jedinjenja u zemljištu.

Mikroorganizmi su ti koji vrše snabdevanje biljaka fosforom i drugim makroelementima u zemljištu.

Bakterija Bacillus Megaterium je ekspert za snabdevanje biljaka fosforom iz zemljišta.

Naša zemljišta su zbog smanjenog unosa stajnjaka i ostale organske materije sve siromašnija mikroorganizmima. Kao posledica toga nastaje smanjena biogenost zemljišta.

Naša zemljišta su zbijenija, siromašnija organskom materijom, sve više praše prilikom agrotehničkih operacija.

Mikroorganizmi pomažu biljkama

Biljci kukuruza je u ovoj fazi neophodna pomoć mikroorganizama.

Mikrooranizmi će čim se spuste u zemljište početi intenzivnu ishranu kukuruza svim potrebnim makroelementima, pa i fosforom.

Biljka će u veoma kratkom vremenskom periodu izaći iz stanja mirovanja.

Biljka kukuruza može sama da se izbori sa ovim nedostatkom, ali za taj proces je neophodno, u zavisnosti od uslova sredine, i do 30 dana. Svaki dan zastoja u ovom periodu vegetacije predstavlja opasnost da kukuruz uđe kasnije u fazu cvetanja i oplodnje.

Svedoci smo da su prethodnih godina zabeležene više temperature u fazama cvetanja i oplodnje kukuruza. Takvi uslovi mogu da dovedu do smanjene oplodnje i umanjenih prinosa.

Preporuka Biofor Systema je primena preparata BioP eksperta za fosfor.

BioP je mikrobiološki preparat sastavljen od više različitih bakterija fokusiranih na problem sa fosforom u zemljištu.

Doza primene je 3 litre po hektaru sa dodatkom 200 l vode. Može da se meša sa svim herbicidima.

Foto: Biofor

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?